Zalety i wady
chmury obliczeniowej

Andrzej Juszczyk

Andrzej Juszczyk

CEO Cloud Partners

PODZIEL SIĘ TYM POSTEM

Chmura obliczeniowa rewolucjonizuje świat, rozwijając się w niezwykle dynamicznym tempie. Opublikowany w sierpniu 2020 raport IDC, globalnego dostawcy informacji rynkowych, donosi, że w ciągu zaledwie 4 lat światowy rynek chmury publicznej osiągnął dwukrotny wzrost wartości. I wiele wskazuje na to, że będzie rozwijać się jeszcze szybciej.  Trzeba przyznać, że pandemia koronawirusa mogła (i może) przyspieszyć na świecie migracje wielu organizacji do chmury. Jak wskazuje Rick Villars, wiceprezes grupy Worldwide Research w IDC: Przedsiębiorstwa mówiły o programach wdrożeń w chmurze trwających do dziesięciu lat. Teraz chcą zakończyć zmianę w mniej niż połowę tego czasu. Jak to się dzieje, że chmura obliczeniowa zdobywa tak dużą popularność? Warto przyjrzeć się jej zaletom i wadom.

1. CHMURA OBLICZENIOWA - ZALETY

1. Niski próg wejścia – nawet niewielka firma, czy startup, który nie osiągnął jeszcze zysków, może postawić swój pierwszy krok w chmurach. Podobnie w przypadku dynamicznie rozwijających się firm, które musiałyby inwestować w drogi sprzęt, by pracować wydajniej. Cloud computing niweluje koszty związane z zakupem własnego sprzętu, oprogramowania oraz utrzymaniem centrów danych. Odpadają zatem zmartwienia związane z rosnącymi kosztami za miejsce, utrzymanie i serwisowanie serwerowni, wykorzystanie energii elektrycznej (np. na działanie i chłodzenie serwerów) czy opłacanie personelu.

2. Bezpieczeństwo – to jedno z najczęściej poruszanych zagadnień w świecie cloud computingu. Rozwiązania chmurowe mogą zabezpieczyć dane, aplikacje i całą infrastrukturę Twojej organizacji. Sprawdzony dostawca chmury może zaproponować najlepsze i stale aktualizowane mechanizmy bezpieczeństwa, których organizacje o niewielkim budżecie nie mogłyby sobie zapewnić we własnym zakresie. Co więcej, w ramach usług zwykle tworzone są automatyczne kopie zapasowe danych, zmniejszające ryzyko ich utraty w przypadku awarii.

3. Skalowalność – cloud computing pozwala na elastyczne dopasowanie mocy obliczeniowej, zasobów, usług i przepustowości do potrzeb oraz specyfiki danej organizacji. Dzięki temu firmy korzystają i płacą tylko za faktycznie zużyte zasoby w danym czasie. Można zwiększać lub zmniejszać moc obliczeniową w dowolnym momencie, dopasowując ją do aktualnych potrzeb biznesu.

4. Łatwość rozpoczęcia globalnego biznesu – chmura obliczeniowa umożliwia prowadzenie biznesu oraz korzystanie z zasobów chmury z dowolnego miejsca i urządzenia na świecie o jakiejkolwiek porze dnia i nocy. Wystarczy dostęp do Internetu.

5. Niskie koszty wyjścia – organizacje mogą zrezygnować z korzystania z usług w chmurze (lub części z nich) w dowolnej chwili, zwykle bez ponoszenia dodatkowych kosztów.

2. CHMURA OBLICZENIOWA - WADY

1. Bezpieczeństwo – brak dostatecznej kontroli firmy nad danymi umieszczonymi w chmurze obliczeniowej oraz sposobów ich przetwarzania. Organizacja musi mieć więc pełne zaufanie do dostawcy chmury.

2. Koszty – organizacje muszą stale monitorować i kontrolować koszty, by zapobiec sytuacji płacenia za moc obliczeniową, z której nie korzystają.

3. Vendor lock-in – im więcej dana organizacja korzysta z usług konkretnego dostawcy chmury, tym bardziej się od niego uzależnia, ponieważ różne rozwiązania danego dostawcy cloud computingu zwykle są ze sobą zintegrowane.

4. Brak kontroli w przypadku awarii dostawcy – jeśli organizacja nie ma przepracowanego planu disaster recovery (na wypadek wystąpienia awarii), nie ma wpływu na, to kiedy i w jaki sposób dostawca rozwiąże problem z awarią chmury. 

 

Chmura obliczeniowa nie jest wolna od wad, jednak to liczne zalety decydują o wzrastającej popularności cloud computingu. Optymalnie przejście do chmury i korzystanie z jej licznych zasobów, pomoże generować korzyści, szczególnie w długofalowej perspektywie. A w migracji do chmury, ogromnym wsparciem dla organizacji będzie jej doświadczony partner. 

Cloud computing niweluje koszty związane z zakupem własnego sprzętu, oprogramowania oraz utrzymaniem centrów danych.

Pobierz checklistę i sprawdź, czy Twoja organizacja jest gotowa na przejście do chmury.