Chmura obliczeniowa - zastosowanie

Andrzej Juszczyk

Andrzej Juszczyk

CEO Cloud Partners

PODZIEL SIĘ TYM POSTEM

IaaS, PaaS i SaaS to trzy modele usług w chmurze obliczeniowej, dzięki którym do organizacji dostarczane są infrastruktury, oprogramowania i platformy. Optymalny dobór jednego z nich pozwala firmie na oszczędności, większą skalowalność i elastyczność oraz łatwiejszy dostęp do nowoczesnych, przydatnych w organizacji aplikacji. 

Raport Grand View Research mówi, że: Wdrożenie usług chmurowych (IaaS, PaaS, SaaS) może zwiększyć oszczędności przedsiębiorstw nawet o 35% ich rocznych kosztów operacyjnych. Ponadto inne czynniki obejmują możliwości funkcjonalne, które pomogą zwiększyć wydajność biznesową organizacji. 

Czym różnią się usługi IaaS, PaaS, SaaS?

SaaS (Software as a Service) – Oprogramowanie jako usługa

SaaS jest jednym z najczęściej wybieranych modeli usług, w którym całość aplikacji i danych przechowywana jest zewnętrznie na serwerach dostawcy chmury. Użytkownicy otrzymują dostęp do oprogramowania oraz infrastruktury, niezbędnej do jego prawidłowego działania. Organizacje nie muszą instalować aplikacji na urządzeniach fizycznych, ponieważ mają do nich łatwy dostęp za pomocą Internetu. Aplikacje i programy w chmurze umożliwiają użytkownikom przechowywanie, edytowanie oraz analizowanie danych. 

Zalety Saas

  1. Skalowalność i elastyczność – organizacje dobierają zasoby i aplikacje do aktualnych potrzeb firmy i płacą tylko za to, z czego faktycznie korzystają.
  2. Bezpieczeństwo – przechowywane w chmurze obliczeniowej zasoby organizacji są zabezpieczone przez dostawcę. W przypadku awarii ma on opracowany plan ich szybkiego przywracania.
  3. Globalna dostępność – użytkownicy mogą korzystać z aplikacji z dowolnego miejsca i w dowolnym czasie. Wystarczy, że mają dostęp do Internetu.
  4. Wygoda – organizacje nie muszą martwić się o kosztowne utrzymanie infrastruktury czy zainstalowanie najnowszych aktualizacji i zabezpieczeń – jest to po stronie dostawcy chmury.
  5. Gotowe rozwiązania – dostawcy proponują gotowe rozwiązania i usługi, proste w obsłudze i konfiguracji. 

IaaS (Infrastructure as a Service) – Infrastruktura jako usługa

IssS jest usługą dostarczania przez dostawcę infrastruktury IT. Klient otrzymuje dostęp do przestrzeni dyskowej, sieci lub serwerów w chmurze i rozlicza się za wykorzystane zasoby.

Zalety IaaS

  1. Oszczędność – organizacja nie musi kupować własnych serwerów, ponosić kosztów ich utrzymania oraz opłacania personelu, który miałby nimi zarządzać. Klient płaci wyłącznie za infrastrukturę oferowaną przez dostawcę.
  2. Skalowalność – użytkownicy dopasowują infrastrukturę do aktualnych potrzeb organizacji. 
  3. Optymalizacja czasu – klient nie musi skupiać się na utrzymywaniu infrastruktury i może spokojnie zająć się rozwijaniem swojego biznesu. Ponadto, wirtualne aplikacje i programy usprawniają wiele czasochłonnych czynności, np. administracyjnych czy analitycznych. 
  4. Bezpieczeństwo – problemy techniczne firmowego sprzętu nie powinny wpłynąć na bezpieczeństwo danych organizacji znajdujących się na serwerach dostawcy chmury. 

Wspomniany raport Grand View Research analizuje, że: do 2022 r. dostawcy usług Platform as a Service (PaaS) i Infrastructure as a Service (IaaS) będą oferować i wdrażać więcej mocy obliczeniowej niż korporacyjne centra danych

Z pewnością będzie temu sprzyjać wzrastająca popularność chmury obliczeniowej. Każde z rozwiązań (Iaas, PaaS i SaaS) wyróżnia się innymi korzyściami. To, które wybrać, zależy od specyficznych potrzeb danej organizacji. Jeśli potrzebujesz wsparcia w wyborze optymalnego rozwiązania, skontaktuj się z doświadczonym dostawcą chmury

Jeden z najczęstszych scenariuszy wykorzystania chmury należy do środowisk programistycznych.

Pobierz checklistę i sprawdź, czy Twoja organizacja jest gotowa na przejście do chmury.

Dzięki chmurze tworzenie kopii zapasowych danych nie jest już złożoną operacją