Migracja danych do chmury

Optymalna kosztowo transformacja cyfrowa

Przechowywanie danych w chmurze zapewnia szereg ułatwień dla Twojej firmy. Przykładowo, możesz uzyskać dostęp z dowolnego urządzenia i nie musisz się martwić o aktualizacje oprogramowania czy zakup nowych maszyn.

Przygotujemy i zrealizujemy plan bezpiecznej migracji Twoich danych do chmury AWS, Azure czy GCP. Z nami swobodnie przejdziesz także analizę wymagań technicznych, biznesowych i architektury systemów.

Zadbamy również o analizę, prognozę i optymalizację kosztów od początku tworzenia Twojego środowiska chmurowego!

Migracja do chumry

Najczęściej zadawane pytania

Adresujemy najważniejsze zagadnienia dotyczące migracji do chmury. Kliknij na pytanie, aby rozwinąć odpowiedź.

Przetwarzanie danych w chmurze (eng. cloud computing) to technologia i procesy potrzebne do przechowywania, zarządzania i uzyskiwania dostępu do rozproszonych danych – przechowywanych na serwerach w centrach danych należących do dostawców chmurowych takich jak Amazon, Google czy Microsoft.

Migracja danych do chmury to proces, w którym dane są przenoszone z prywatnej pamięci masowej (on-premise) do chmury albo od jednego dostawcy chmury do innego (np. z GCP do AWS).

Chmura prywatna, inaczej lokalna, firmowa lub wewnętrzna, to taki model przechowywania danych, w którym informacje znajdują się na serwerze udostępnianym wąskiemu gronu odbiorców, np. jedynie pracownikom firmy.

Chmura publiczna to model przechowywania danych, w którym wyspecjalizowany podmiot zewnętrzny udziela swoich zasobów chmurowych każdemu zainteresowanemu użytkownikowi w zamian za opłatę.

Chmura hybrydowa integruje dwa lub więcej rodzajów infrastruktur chmurowych – niezależnie czy są publiczne, czy prywatne. Przykładowo, niektóre firmy mogą zdecydować się na chmurę prywatną, gdyż chcą zachować kontrolę nad infrastrukturą ze względu na wrażliwy charakter danych. Chmury publiczne oferują zaś elastyczne i współdzielone środowisko obliczeniowe. Chmura hybrydowa może łączyć te funkcjonalności – część danych, tych najbardziej krytycznych, może być przechowywana lokalnie, zaś obliczenia czy archiwizacja będą przeprowadzane w chmurze publicznej.

Co zyskujesz migrując firmowe dane do chmury?

Natychmiastowy dostęp do danych

Chmura zapewnia dostęp do danych i usług z dowolnego urządzenia, w dowolnym czasie i miejscu. Jest to ogromna oszczędność zasobów dla tych, którzy pracują zdalnie lub uzyskują dostęp do informacji w trakcie podróży służbowych.

Cena zależna od faktycznego zużycia

Koszty wynajmu serwerów w chmurze są zazwyczaj oparte na liczbie rdzeni procesora w serwerze i/lub ilości zagospodarowanej pamięci masowej. Płacisz tylko za to, z czego korzystasz.

Przejściowy charakter zasobów w chmurze

Usługi w chmurze oferują dużą elastyczność. Dzięki przejściowej naturze chmury nie musisz martwić się o własną infrastrukturę – jej budowę, utrzymanie oraz aktualizację oprogramowania. Wszystkie te działania odbywają się po stronie dostawcy chmury.

Niemal nieograniczone możliwości skalowania chmury

Korzystając z chmury możesz skalować używane zasoby na żądanie – w górę lub w dół – bez konieczności inwestycji w infrastrukturę “na przyszłość”. Chmura rozwija się więc organicznie, wraz z Twoją firmą.

Programistyczny dostęp do zasobów

Dostęp programistyczny umożliwia działania na zasobach w chmurze za pośrednictwem własnej aplikacji lub narzędzi firm trzecich. Jest to przydatne do łatwej i szybkiej aktualizacji danych w chmurze. Nie musisz również martwić się o ograniczenia interfejsu użytkownika oraz czy administrator serwera jest aktualnie dostępny.

Model współdzielonej odpowiedzialności (shared security)

Dostawcy usług w chmurze przejmują część odpowiedzialności za bezpieczeństwo danych, np. za fizyczną ochronę dostępu do serwerów, a także umożliwiają kontakt z własnymi ekspertami ds. bezpieczeństwa. Twoja firma odpowiada jedynie za mały wycinek ochrony, np. podczas przenoszenia aplikacji, danych czy kontenerów do chmury. 

Jak zorganizujemy proces migracji do chmury?

Każdy projekt migracji danych do chmury traktujemy indywidualnie. Wiemy, że wybór określonego scenariusza migracji powinien uwzględniać procesy, technologie i, przede wszystkim, ludzi.

Analiza

Przeprowadzimy analizę posiadanych przez Ciebie technologii – architektury, systemów czy aplikacji; przygotujemy plan lub strategię migracji do chmury.

Testy

Zrealizujemy program pilotażowy – przetestujemy wybraną aplikację pod kątem wydajności w chmurze i możliwości działania w nowym środowisku.

Projekt Wstępny

Wieloletnie doświadczenie naszych ekspertów w obszarze usług chmurowych umożliwia sprawną identyfikację i minimalizację ryzyka dla bezpieczeństwa Twojej infrastruktury.

Elastyczność

Zapewnimy elastyczność rozwiązań i automatyzację usług – dobierzemy odpowiednie narzędzia zapewniające możliwość zarządzania zasobami dla Twojego zespołu IT.

Migracja Danych

Wykonamy migrację danych oraz migrację aplikacji – dobierzemy metody i narzędzia zgodne z wymaganiami Twojego środowiska.

Szkolenia

Przeprowadzimy szkolenia dla Twoich administratorów i użytkowników tak, by sprawniej przejść proces zmiany.

Wsparcie

Nasi eksperci dostarczą Twojej organizacji kompleksowe wsparcie powdrożeniowe.

Czytaj więcej

Strategia migracji do chmury

Zaprojektujemy strategię bezpiecznego przeniesienia Twoich firmowych danych do chmury.

Optymalizacja kosztów chmury

Obniżymy koszty obsługi Twojej chmury nawet o 90% dzięki naszemu autorskiemu narzędziu Cloudmizer.

Dedykowane szkolenia chmurowe

Przeszkolimy Twoje zespoły zarządzające chmurami AWS, Azure i GCP pod kątem obsługi i optymalizacji.

Strategia migracji do chmury
Optymalizacja kosztów chmury
Dedykowane szkolenia chmurowe

Zaprojektujemy strategię bezpiecznego przeniesienia Twoich firmowych danych do chmury.

Obniżymy koszty obsługi Twojej chmury nawet o 90% dzięki naszemu autorskiemu narzędziu Cloudmizer.

Przeszkolimy Twoje zespoły zarządzające chmurami AWS, Azure i GCP pod kątem obsługi i optymalizacji.