Chmura dla biznesu

Prywatna chmura publiczna

Dowiedz się, czym jest prywatna chmura publiczna oraz jakie rozwiązania proponują użytkownikom główne platformy chmurowe.


Chmura publiczna w ostatnich latach zdobywa coraz większą popularność. Rozwiązanie to ma jednak pewne ograniczenia. Nie wszystkie dane można przenieść do chmury publicznej. Przykładowo, mogą istnieć dane, których nie możemy transferować ze względu na wymagania techniczne czy prawne.

Potencjalnych użytkowników przed migracją danych do chmury powstrzymuje również specyfika niektórych systemów wrażliwych na opóźnienia, wyższe wymagania związane z lokalnym przetwarzaniem danych, wysokie koszty przenoszenia danych, rozmiar danych, przepustowość sieci lub ograniczenia czasowe. W odpowiedzi na potrzeby klientów powstała możliwość konfiguracji własnej chmury. Jakie rozwiązania proponują użytkownikom główne platformy chmurowe?

Własna chmura od dostawcy chmury publicznej

Dostawcy chmury zauważyli wzrastające zapotrzebowanie swoich użytkowników na zwiększenie elastyczności parametrów środowisk chmurowych. W ostatnich latach rozszerzył się wybór, zakres i możliwości konfiguracji usług chmurowych. Użytkownicy mogą teraz uruchomić część funkcjonalności chmury lokalnie, we własnej serwerowni – od centrum danych po lokalizacje brzegowe i zdalne biura. Aktualnie dwoma najpopularniejszymi rozwiązaniami na rynku są:

Edge Computing pomaga w zwiększeniu możliwości chmury

Własna chmura możliwa jest dzięki koncepcji Edge Computing – obliczania brzegowego (krawędziowego). Bazuje ona na idei przetwarzania, a czasem też przechowywania, danych przez urządzenia końcowe, kontrolery oraz mikrocentra danych działające w ich pobliżu, na tzw. brzegu sieci. Mikrocentra lokalnie przetwarzają dane, by następnie przesłać je do centralnej bazy znajdującej się w chmurze lub na serwerze danej organizacji. Warto dodać, że Edge Computing nie jest alternatywą chmury, lecz jest jej uzupełnieniem – zmienia perspektywę użytkownika na wykorzystywane usługi chmurowe.

Przetwarzanie na krawędzi ma wiele zalet. Przede wszystkim, moc potrzebna dla przetwarzania danych zapewniana jest “na brzegu sieci”, zamiast utrzymywania jej w chmurze. Rozwiązanie to eliminuje konieczność zbierania, analizowania i dostarczania wszystkich strumieni danych do centralnych systemów w chmurze lub firmowych serwerów. Przesyłane są wyłącznie dane wartościowe dla dalszej analizy, dane związane z istotnymi zdarzeniami wymagającymi reakcji ze strony systemu centralnego, kopie zapasowe czy dane archiwalne. Co równie istotne, obliczanie krawędziowe zmniejsza opóźnienia związane z reakcją na rejestrowane zdarzenia.

Korzyści z uruchomienia własnej chmury

  • Dostęp do zaawansowanych usług chmurowych dla organizacji, które z powodów różnych ograniczeń, m.in. dostępności do sieci lub ograniczeń prawnych w danym regionie, nie mogą korzystać z chmury publicznej.
  • Łatwe i przyspieszone przenoszenie aplikacji z własnej chmury publicznej do chmury bazowej, np. transfer danych z Azure do Azure Stack.
  • Możliwość korzystania z chmury hybrydowej, zapewniającej tę samą infrastrukturę sprzętową, usługi, interfejsy API czy zarządzenie i operacje lokalne. Domyślną chmurą oferującą najwięcej usług klientom jest oczywiście chmura główna, jednak w specyficznych sytuacjach klient może korzystać z Azure Stack, Google Anthos czy AWS Outpost.
  • Spójność rozszerzenie usług chmurowych na własne środowisko pozwala na szybszą modernizację aplikacji i zapewnienie spójności organizacyjnej.
  • Optymalizacja czasu – własna chmura to dobre rozwiązanie dla organizacji, które nie mogą sobie pozwolić na opóźnienia w dostępie do systemów lokalnych i lokalnego przetwarzania danych, np. firm działających lub oferujących usługi w aplikacjach biznesowych czy interaktywnych.
  • Zapewnienie kontroli nad miejscem przechowywania i przetwarzania danych – szczególnie tych, które ze względów regulacyjnych, umownych lub bezpieczeństwa muszą pozostać w określonym kraju (należą do nich głównie usługi finansowe, opieki zdrowotnej, ropy i gazu).
  • Własna chmura publiczna jest w całości zarządzana i obsługiwana przez głównego dostawcę chmury, który dostarcza usługi i aplikacje, instaluje je, monitoruje, poprawia oraz wprowadza aktualizacje.

 

 

Cloudmizer

 

 

Uruchomienie własnej chmury jest możliwe. Jeśli z różnych względów nie można wytransferować całości danych do chmury publicznej, warto skorzystać z rozwiązań opartych na koncepcji obliczania krawędziowego. Dzięki nim można uruchomić usługi chmury lokalnie, w tym używać identycznych interfejsów API, zabezpieczeń i narzędzi do korzystania, zarządzania i zabezpieczania aplikacji lokalnie. Skorzystaj z usług doświadczonego partnera chmury, który pomoże dobrać optymalne rozwiązania do specyfiki branży oraz pomoże wprowadzić efektywne rozwiązania chmurowe w organizacji.

 

Migracja do chmury - usługi, strategia i sprawdzone metody

 

Similar posts

NASTĘPNY KROK?

Optymalna kosztowo chmura dla biznesu to nasza specjalność. Doradzamy, migrujemy, szkolimy i analizujemy. Poznaj zakres naszych usług.

ZOBACZ WIĘCEJ