Szkolenia Azure AWS Google

Dedykowane szkolenia techniczne AZURE, AWS, Google.

Chcąc uzupełnić wiedzę osób odpowiedzialnych za zarządzanie usługami chmurowymi organizujemy dedykowane szkolenia. Przejście do chmury może generować dodatkowe pytania w kwestii zarządzania infrastrukturą. Należy traktować to jako naturalną część procesu zmiany.

Szkolenia AWS, Azure, Google

Organizujemy dedykowane szkolenia obejmujące:

Kwestie techniczne

Najlepsze praktyki zarządzania chmurą

Zarządzanie bezpieczeństwem

Sposoby optymalizacji kosztów w chmurze

Cloud Partners to eksperci w zakresie szkoleń chmurowych.

Skorzystaj z naszego doświadczenia i zbuduj z nami swoją efektywną kosztowo podróż do chmury.