Szkolenia

Poznaj chmurę w całej okazałości

Przeniesienie danych do chmury może generować dodatkowe pytania o zarządzanie infrastrukturą i należy je traktować jako naturalną część procesu zmiany.

Na organizowanych przez nas szkoleniach i warsztatach uzupełniamy wiedzę o Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure i Google Cloud Platform (GCP).

Na szkoleniach Cloud Partners poznasz korzyści płynące z właściwego wdrożenia, zarządzania i optymalizacji chmury.

Szkolenia AWS, Azure, Google

Tematy naszych szkoleń

Szeroka wiedza o prawidłowym użytkowaniu usług chmurowych jest kluczowa dla utrzymania wysokiej wydajności infrastruktury po migracji danych firmy.

Techniczna obsługa platform chmurowych

Optymalizacja kosztów infrastruktury chmurowej

Zarządzanie bezpieczeństwem chmury

Zarządzanie danymi w chmurze

Najlepsze praktyki korzystania z chmury

Wykorzystanie maszyn wirtualnych

Czytaj więcej

Migracja danych do chmury

Efektywnie kosztowo przeniesiemy dane Twojej Firmy do chmury publicznej lub hybrydowej.

Strategia migracji do chmury

Zaprojektujemy strategię bezpiecznego przeniesienia Twoich firmowych danych do chmury.

Optymalizacja kosztów chmury

Obniżymy koszty obsługi Twojej chmury nawet o 90% dzięki naszemu autorskiemu narzędziu Cloudmizer.

Migracja danych do chmury
Strategia migracji do chmury
Optymalizacja kosztów chmury

Efektywnie kosztowo przeniesiemy dane Twojej Firmy do chmury publicznej lub hybrydowej.

Zaprojektujemy strategię bezpiecznego przeniesienia Twoich firmowych danych do chmury.

Obniżymy koszty obsługi Twojej chmury nawet o 90% dzięki naszemu autorskiemu narzędziu Cloudmizer.