MIGRACJA DO CHMURY

Optymalna kosztowo transformacja cyfrowa

Przygotujemy i zrealizujemy plan bezpiecznej migracji Twoich danych do chmury publicznej AWS, Azure czy Google Cloud Platform. Z nami swobodnie przejdziesz także analizę wymagań technicznych, biznesowych i architektury systemów.

Wykonamy analizę,  zadbamy również o prognozę  wykorzystania chmury i optymalizację kosztów od początku tworzenia Twojego środowiska chmurowego. Twój biznes jest dla nas najważniejszy dlatego koncentrujemy się na ROI Twojego projektu migracji do chmury.

Migracja do chmury publicznej i hybrydowej
KROK PO KROKU

Jak zorganizujemy proces migracji do chmury?

Każdy projekt migracji danych do chmury traktujemy indywidualnie. Wiemy, że wybór określonego scenariusza migracji powinien uwzględniać procesy, technologie i, przede wszystkim, ludzi.

Analiza

Przeprowadzimy analizę posiadanych przez Ciebie technologii – architektury, systemów czy aplikacji; przygotujemy plan lub strategię migracji do chmury.

Testy

Zrealizujemy program pilotażowy – przetestujemy wybraną aplikację pod kątem wydajności w chmurze i możliwości działania w nowym środowisku.

Projekt wstępny

Wieloletnie doświadczenie naszych ekspertów w obszarze usług chmurowych umożliwia sprawną identyfikację i minimalizację ryzyka dla bezpieczeństwa Twojej infrastruktury.

Elastyczność

Zapewnimy elastyczność rozwiązań i automatyzację usług – dobierzemy odpowiednie narzędzia zapewniające możliwość zarządzania zasobami dla Twojego zespołu IT.

Migracja danych

Wykonamy migrację danych oraz migrację aplikacji – dobierzemy metody i narzędzia zgodne z wymaganiami Twojego środowiska.

Szkolenia

Przeprowadzimy szkolenia dla Twoich administratorów i użytkowników tak, by sprawniej przejść proces zmiany.

Wsparcie

Nasi eksperci dostarczą Twojej organizacji kompleksowe wsparcie powdrożeniowe.

Konsultacje

Będziemy wspierać Twój biznes w wyzwaniach jakie każdego dnia stają na drodze do chmury. Pomożemy w identyfikacji problemów, wesprzemy wiedzą i doświadczeniem.

FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Czym jest przetwarzanie danych w chmurze?

Przetwarzanie danych w chmurze (eng. cloud computing) to technologia i procesy potrzebne do przechowywania, zarządzania i uzyskiwania dostępu do rozproszonych danych – przechowywanych na serwerach w centrach danych należących do dostawców chmurowych takich jak Amazon, Google czy Microsoft.

Przetwarzanie danych w chmurze to proces, w którym dane są przetwarzane na serwerach zdalnych w środowisku chmurowym. Chmura to zewnętrzny system komputerowy, który umożliwia użytkownikom przechowywanie, przetwarzanie i udostępnianie danych za pośrednictwem internetu. Przetwarzanie danych w chmurze może obejmować wiele różnych działań, takich jak analiza danych, przetwarzanie transakcji, generowanie raportów i wiele innych.

W przetwarzaniu danych w chmurze ważnym elementem jest wybór odpowiedniej platformy chmurowej, która spełni wymagania użytkownika w zakresie wydajności, bezpieczeństwa i kosztów. Platformy chmurowe oferują różne usługi i funkcjonalności, takie jak elastyczne rozwiązania obliczeniowe, bazy danych, narzędzia analityczne i wiele innych.

Korzyścią wynikającą z przetwarzania danych w chmurze jest możliwość skalowania zasobów w zależności od potrzeb, co umożliwia optymalne wykorzystanie zasobów i minimalizację kosztów. Ponadto, przechowywanie danych w chmurze zapewnia wysoką dostępność danych i ich bezpieczeństwo, ponieważ platformy chmurowe są zwykle wyposażone w zaawansowane mechanizmy ochrony danych.

Podsumowując, przetwarzanie danych w chmurze to korzystne rozwiązanie dla firm i organizacji, które potrzebują skalowalnego, bezpiecznego i wydajnego sposobu przetwarzania danych. Ważne jest aby proces migracji do chmury odpowiednio zaplanować i przygotować strategię. 

Migracja do chmury - chmura dla biznesu w Polsce

 

Czym jest migracja danych do chmury?

Migracja danych do chmury to proces przenoszenia danych i aplikacji z lokalnych systemów informatycznych do chmury, czyli do zewnętrznego systemu komputerowego, który udostępnia zasoby wirtualne, takie jak serwery, pamięć masową i aplikacje. Migracja ta może obejmować przenoszenie całych systemów informatycznych lub tylko wybranych aplikacji lub danych. Przenoszenie do chmury może przynieść wiele korzyści, takich jak zwiększenie skalowalności, elastyczności i oszczędności kosztów, ale wymaga odpowiedniego planowania, zarządzania i zapewnienia bezpieczeństwa danych.

Migracja do chmury AWS

Migracja do chmury AWS to proces przenoszenia aplikacji i danych do środowiska chmurowego Amazon Web Services. AWS to jedna z najpopularniejszych platform chmurowych na rynku, która oferuje szeroką gamę usług, w tym elastyczne rozwiązania obliczeniowe, usługi baz danych, narzędzia analityczne i szereg innych funkcjonalności. W ramach migracji do AWS, należy przeprowadzić analizę architektury systemu, zidentyfikować potencjalne zagrożenia dla bezpieczeństwa i planować migrację aplikacji i danych. Ważne jest również przeprowadzenie testów, aby upewnić się, że wszystko działa poprawnie po przeniesieniu do chmury AWS.

Migracja do chmury AWS

Migracja do chmury Google

Migracja do chmury Google to proces przenoszenia aplikacji i danych do środowiska chmurowego Google Cloud Platform. GCP to platforma chmurowa, która oferuje wiele usług, takich jak przetwarzanie danych, analiza danych, sztuczna inteligencja, wirtualne maszyny i wiele innych. Przenoszenie aplikacji i danych do chmury Google wymaga zwykle analizy architektury systemu, przeprowadzenia testów, a także zapewnienia zgodności z wymaganiami regulacyjnymi i standardami bezpieczeństwa.Migracja do chmury Google GCP

Migracja do chmury Azure

Migracja do chmury Azure to proces przenoszenia aplikacji i danych do środowiska chmurowego Microsoft Azure. Azure to platforma chmurowa, która oferuje usługi obliczeniowe, bazy danych, narzędzia analityczne i wiele innych. Migracja do chmury Azure wymaga przeprowadzenia analizy architektury systemu, wyznaczenia odpowiednich zasobów w chmurze, planowania migracji aplikacji i danych, a także zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony danych. Przed migracją do chmury Azure warto przeprowadzić testy, aby upewnić się, że wszystko działa zgodnie z oczekiwaniami.

Migracja do chmury Azure

 

 

 

Czym jest chmura prywatna?

Chmura prywatna, inaczej lokalna, firmowa lub wewnętrzna, to taki model przechowywania danych, w którym informacje znajdują się na serwerze udostępnianym wąskiemu gronu odbiorców, np. jedynie pracownikom firmy.

Chmura prywatna to model chmury, który umożliwia firmom przechowywanie i przetwarzanie danych w sposób bezpieczny i kontrolowany, przy użyciu prywatnych zasobów wirtualnych. W przeciwieństwie do chmur publicznych, które udostępniają zasoby wirtualne publicznie, chmury prywatne są dedykowane wyłącznie dla jednej organizacji lub przedsiębiorstwa. Jednym z dostawców chmur prywatnych jest Amazon Web Services (AWS).

Chmura dla firm

Chmura prywatna umożliwia firmom lepszą kontrolę nad danymi oraz zapewnia wyższy poziom bezpieczeństwa. Firmy mogą dostosować i skalować zasoby w chmurze prywatnej w zależności od swoich potrzeb biznesowych, jednocześnie zachowując pełną kontrolę nad danymi. Chmura prywatna oferuje również wyższy poziom zgodności z regulacjami i wymaganiami prawno-instytucjonalnymi.

Koszty chmury prywatnej są zazwyczaj wyższe niż w przypadku chmur publicznych, ponieważ wymaga ona zakupu i utrzymania infrastruktury IT. Chmura prywatna jest rozwiązaniem szczególnie atrakcyjnym dla firm z dużą ilością danych wrażliwych lub krytycznych, które wymagają maksymalnej ochrony i prywatności.

Chmura AWS

Amazon Web Services (AWS) oferuje usługi w zakresie chmur prywatnych, w tym AWS Outposts oraz AWS PrivateLink. AWS Outposts umożliwia firmom wdrożenie infrastruktury chmurowej AWS wewnątrz własnego centrum danych, co zapewnia wysoki poziom kontroli i prywatności danych. Z kolei AWS PrivateLink to usługa umożliwiająca firmom łączenie zasobów prywatnych w chmurze AWS z aplikacjami działającymi wewnątrz prywatnych sieci firmowych.

Przed przystąpieniem do migracji do chmury prywatnej ważne jest, aby dokładnie przemyśleć swoje potrzeby biznesowe i zasoby, które należy przenieść do chmury prywatnej. W tym celu warto skorzystać z usług specjalistycznych firm, które oferują usługi migracji do chmury. Usługi te obejmują przede wszystkim weryfikację i analizę infrastruktury, planowanie migracji oraz wdrożenie odpowiednich zasad bezpieczeństwa.

Koszty chmury prywatnej 

Koszty chmury prywatnej zależą od wielu czynników, takich jak ilość i rodzaj wymaganych zasobów, zapotrzebowanie na przetwarzanie danych i złożoność infrastruktury. Chmura prywatna może być rozwiązaniem kosztowym dla firm, które wymagają maksymalnego poziomu prywatności i bezpieczeństwa.

Czym jest chmura publiczna?

Chmura publiczna to model przechowywania danych, w którym wyspecjalizowany podmiot zewnętrzny udziela swoich zasobów chmurowych każdemu zainteresowanemu użytkownikowi w zamian za opłatę.

Chmura publiczna to jedno z najbardziej popularnych rozwiązań w dziedzinie technologii chmurowych, które polega na udostępnianiu zasobów wirtualnych przez zewnętrzne firmy. Chmura publiczna może być wykorzystywana przez różne rodzaje użytkowników, od indywidualnych użytkowników prywatnych po duże korporacje. Chmury publiczne różnią się między sobą w zależności od dostępnych usług, zasad bezpieczeństwa i kosztów. Jednym z popularnych dostawców chmur publicznych jest Google Cloud Platform (GCP), które oferuje wiele funkcjonalności i narzędzi dla firm.

Chmura publiczna korzyści

Chmura publiczna oferuje wiele korzyści, w tym elastyczność, skalowalność i oszczędności kosztów. Dostępność zasobów wirtualnych w chmurze publicznej umożliwia użytkownikom szybkie uruchamianie aplikacji i dostosowanie się do zmieniających się potrzeb biznesowych. Chmura publiczna również może zapewnić bezpieczeństwo i ochronę danych poprzez zastosowanie różnych narzędzi i metod, takich jak szyfrowanie, autentykacja i weryfikacja.

Jednym z głównych zastosowań chmury publicznej jest jej wykorzystanie przez firmy. Chmury publiczne dla firm umożliwiają przede wszystkim przechowywanie i przetwarzanie danych w sposób bardziej wydajny i ekonomiczny niż w przypadku tradycyjnych rozwiązań informatycznych. Z chmur publicznych korzystają firmy z różnych branż, od sektora finansowego po branżę medyczną.

Migracja do chmury - chmura dla biznesu

Przed przystąpieniem do migracji do chmury publicznej ważne jest, aby przeprowadzić dokładną analizę i zaplanować odpowiednie strategie. W tym celu warto skorzystać z usług specjalistycznych firm, które oferują usługi migracji do chmury. Usługi te obejmują przede wszystkim weryfikację i analizę infrastruktury, planowanie migracji oraz wdrożenie odpowiednich zasad bezpieczeństwa.

Google Cloud Platform (GCP)

Google Cloud Platform (GCP) to jedna z najpopularniejszych chmur publicznych na rynku, która oferuje wiele usług i funkcjonalności dla firm. GCP oferuje rozwiązania w zakresie przetwarzania danych, uczenia maszynowego, obliczeń w chmurze i wielu innych. W ramach GCP firmy mogą korzystać z elastycznych i skalowalnych narzędzi, które umożliwiają szybkie i efektywne przetwarzanie danych.

Podsumowując, chmura publiczna to rozwiązanie, które umożliwia użytkownikom dostęp do zasobów wirtualnych poprzez zewnętrzną firmę. Chmura publiczna oferuje wiele korzyści, w tym elastyczność.

Czym jest chmura hybrydowa?

Chmura hybrydowa integruje dwa lub więcej rodzajów infrastruktur chmurowych – niezależnie czy są publiczne, czy prywatne. Przykładowo, niektóre firmy mogą zdecydować się na chmurę prywatną, gdyż chcą zachować kontrolę nad infrastrukturą ze względu na wrażliwy charakter danych. Chmury publiczne oferują zaś elastyczne i współdzielone środowisko obliczeniowe. Chmura hybrydowa może łączyć te funkcjonalności – część danych, tych najbardziej krytycznych, może być przechowywana lokalnie, zaś obliczenia czy archiwizacja będą przeprowadzane w chmurze publicznej.

Co zyskujesz migrując firmowe dane do chmury?

Natychmiastowy dostęp do danych

Chmura zapewnia dostęp do danych i usług z dowolnego urządzenia, w dowolnym czasie i miejscu. Jest to ogromna oszczędność zasobów dla tych, którzy pracują zdalnie lub uzyskują dostęp do informacji w trakcie podróży służbowych.

Cena zależna od faktycznego zużycia

Koszty wynajmu serwerów w chmurze są zazwyczaj oparte na liczbie rdzeni procesora w serwerze i/lub ilości zagospodarowanej pamięci masowej. Płacisz tylko za to, z czego korzystasz.

Przejściowy charakter zasobów w chmurze

Usługi w chmurze oferują dużą elastyczność. Dzięki przejściowej naturze chmury nie musisz martwić się o własną infrastrukturę – jej budowę, utrzymanie oraz aktualizację oprogramowania. Wszystkie te działania odbywają się po stronie dostawcy chmury.

Niemal nieograniczone możliwości skalowania chmury

Korzystając z chmury możesz skalować używane zasoby na żądanie – w górę lub w dół – bez konieczności inwestycji w infrastrukturę “na przyszłość”. Chmura rozwija się więc organicznie, wraz z Twoją firmą. Programistyczny dostęp do zasobów Dostęp programistyczny umożliwia działania na zasobach w chmurze za pośrednictwem własnej aplikacji lub narzędzi firm trzecich. Jest to przydatne do łatwej i szybkiej aktualizacji danych w chmurze. Nie musisz również martwić się o ograniczenia interfejsu użytkownika oraz czy administrator serwera jest aktualnie dostępny.

Model współdzielonej odpowiedzialności (shared security)

Dostawcy usług w chmurze przejmują część odpowiedzialności za bezpieczeństwo danych, np. za fizyczną ochronę dostępu do serwerów, a także umożliwiają kontakt z własnymi ekspertami ds. bezpieczeństwa. Twoja firma odpowiada jedynie za mały wycinek ochrony, np. podczas przenoszenia aplikacji, danych czy kontenerów do chmury

OKIEM EKSPERTA

Przejrzyj naszego bloga w poszukiwaniu porad od ekspertów Cloud

SPRAWDŹ
CLOUD NEWS

Bądź na bieżąco z nowościami i trendami ze świata chmury w Polsce

SPRAWDŹ
FinOps w pigułce

Dowiedz się, jak przeprowadzić optymalizację kosztów chmury i czym jest FinOps

SPRAWDŹ
NASTĘPNY KROK?

Porozmawiajmy o migracji do chmury!

Jesteśmy tu po to, aby Ci pomóc – skontaktuj się z nami i zacznijmy działać.