Projekt jest realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: Szybka Ścieżka.

Cloud Partners realizuje projekt pn. Opracowanie innowacyjnego narzędzia do wielokryterialnej optymalizacji wykorzystania zasobów chmurowych w oparciu o mechanizmy predykcyjne bazujące na technologii AI/ML

Projekt dotyczy realizacji prac rozwojowych i przedwdrożeniowych obejmujących opracowanie rozwiązania innowacyjnego w skali międzynarodowej.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Projekt jest realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: Szybka Ścieżka.

  • wartość projektu: 5 734 075,93 zł
  • dofinansowanie z UE: 3 576 870,55 zł

Celem projektu jest dostarczenie odbiorcom rozwiązania umożliwiającego optymalizację zużycia zasobów chmurowych. Będzie ono odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie rynku ze względu na postępująca digitalizację procesów oraz wpływ pandemii COVID-19 na biznes.

Dzięki zastosowaniu rozwiązania będącego rezultatem projektu możliwe będzie ograniczenie kosztów funkcjonowania przedsiębiorstw i innych instytucji realizujących procesy w chmurze.