Chmura AWS

Chmura AWS – technologiczne nowinki i wydarzenia branżowe ☁ 10/2022

Zapraszamy do lektury artykułu, który przedstawia najnowsze trendy w rozwiązaniach chmurowych AWS z października 2022 ➡


Firmy zainteresowane migracją do chmury bądź już z niej korzystające, powinny stale monitorować rynkowe trendy, aby jak najlepiej wykorzystywać jej potencjał i zwiększać efektywność. Pomocne w tym będą informacje na temat raportowania zrównoważonego rozwoju, mapowania procesu rozwoju produktu, chaos engineering czy optymalizacji kosztów, które przedstawiamy poniżej. Z artykułu dowiesz się także, jakie korzyści z migracji do chmury osiągnąć mogą przedstawiciele branży telekomunikacyjnej i dlaczego AWS ponownie doceniony został przez Gartnera.

Siedmiostopniowa mapa drogowa w kierunku raportowania zrównoważonego rozwoju

Przedsiębiorstwa coraz częściej stają przed koniecznością raportowania na temat zrównoważonego rozwoju swoich firm, co wynika z nowych przepisów i zapotrzebowania na przejrzystość ze strony społeczeństwa i inwestorów. Z tego względu w większości firm, Dyrektorzy Generalni (CEO) i Dyrektorzy Finansowi (CFO), jako osoby odpowiedzialne za strategię i ład korporacyjny, alokację kapitału, raportowanie finansowe, relacje z inwestorami, zgodność z przepisami, zarządzanie ryzykiem i tworzenie wartości, będą odgrywać w najbliższej przyszłości ważną rolę w raportowaniu inicjatyw dotyczących zrównoważonego rozwoju.

W artykule Seven-step roadmap for CEOs and CFOs who are embarking on sustainability reporting journeys autorstwa Marka Schwartza, Hari Venkata i Johna Robertsa poznać można siedmiostopniową mapę drogową, która zawiera ogólne wskazówki dla liderów korporacyjnych, jak przygotować się do wymogów raportowania zrównoważonego rozwoju w USA, Europie i innych częściach świata. Dzięki niej proces adaptacji nowych wymogów będzie o wiele prostszy i uchroni decydentów przed możliwymi do popełnienia błędami.

Mapowanie procesu rozwoju produktu a budowanie wydajnej organizacji

Jak stać się wysokowydajną organizacją programistyczną? To pytanie zadaje sobie coraz szersze grono przedsiębiorców w dobie postępującej w szybkim tempie cyfryzacji. Trzeba bowiem zastosować nowe paradygmaty, wykorzystać nowe możliwości i zmienić sposób myślenia, aby naprawdę stać się bardziej zwinnym w procesie rozwoju produktu.

Zaczyna się to od jasnego zrozumienia, gdzie się znajdujemy, a następnie uproszczenia procesu poprzez zastosowanie nowych narzędzi i stworzenie jasnych reguł. Celem jest stworzenie silnego, zorientowanego na klienta cyklu rozwoju produktu, który płynnie łączy wysiłki właścicieli produktów, interesariuszy, inżynierów, specjalistów ds. jakości, a także zespołów ds. ryzyka i zgodności. Dobrze przeprowadzony proces rozwoju produktu pozwala finalnie organizacjom działać w szybkim tempie, skupiając się na jakości i dostarczaniu wartości.

Jak opracować mapę procesów? Jakie zadania mogą zostać zautomatyzowane? Tego dowiesz się z lektury artykułu Go Faster! But How? How mapping your product-development process can help you build a high performing organization.

Chaos Engineering w praktyce

Chaos Engineering oferuje mechanizm, który pozwala zespołom na zdobycie głębokiego wglądu w obciążenia robocze poprzez przeprowadzanie kontrolowanych eksperymentów, które są oparte na hipotezie ze świata rzeczywistego. Eksperymenty te mają ściśle określony zakres, który definiuje oczekiwany wpływ na obciążenie i zawiera mechanizm powrotu w celu złagodzenia awarii.

Chaos Engineering napędza gotowość operacyjną i najlepsze praktyki dotyczące tego, jak należy obserwować, projektować i wdrażać obciążenia, aby przetrwać awarię z minimalnym lub żadnym wpływem na użytkownika końcowego. Dlatego Chaos Engineering może prowadzić do zwiększenia odporności, co ostatecznie poprawia doświadczenia użytkowników końcowych i zwiększa czas pracy bez wymuszonych przestojów.

Jakie to ma znaczenie w kontekście chmury? W jaki sposób Chaos Engineering pomaga przygotować się na nieznane zdarzenia? Czy mechanizmy te pomagają poprawić doskonałość operacyjną i odporność poprzez najlepsze praktyki deweloperskie? O tym przeczytasz w dwóch artykułach – Verify the resilience of your workloads using Chaos Engineering oraz Chaos Engineering in the cloud.

Jak optymalizować koszty chmury?

Jeśli szukasz najnowszych informacji na temat najlepszych praktyk i zaleceń konfiguracyjnych dotyczących optymalizacji kosztów AWS Config, to polecamy lekturę tekstu autorstwa Snehal Nahar oraz Anjani Reddy Cost Optimization recommendations for AWS Config. Warto bowiem wiedzieć, że optymalizacja kosztów jest jednym z filarów AWS Well-Architected Framework (AWS WAF), a AWS umożliwia przejęcie kontroli nad kosztami i ciągłą optymalizację wydatków, przy jednoczesnym budowaniu nowoczesnych, skalowalnych aplikacji spełniających określone potrzeby. Co istotne, klienci mają w ramach AWS wiele opcji, które pomagają im w obniżaniu kosztów, a także w budowaniu aplikacji efektywniej wykorzystujących zasoby. AWS stara się pomagać klientom w osiąganiu jak największych oszczędności, oferując rozbudowane usługi i opcje cenowe zapewniające elastyczność pozwalającą na skuteczne zarządzanie kosztami przy jednoczesnym zachowaniu wymaganej wydajności i pojemności.

Migracja do chmury AWS na przykładzie branży telekomunikacyjnej

Poznaj historię migracji do chmury przedstawioną przez Dyrektora Technologicznego Communications Data Group (CDG), Toniego Stouta przedstawioną w artykule My Cloud Migration Strategy Helped Me Prepare for the Future in Months, Not Years. W bardzo szczegółowy, obrazowy i wnikliwy sposób przedstawia on sytuację w branży oraz wyzwania, przed jakimi ona stoi. Wskazuje też na konkretne problemy, z którymi borykał się we własnej firmie, zanim nie zapadła decyzja o migracji do chmury. Dotyczyły one przede wszystkim możliwości łatwego skalowania infrastruktury IT, sprawnej obsługi klientów czy efektywnego zarządzania zasobami ludzkimi.

„Gdy zastanowiliśmy się nad tym bardziej szczegółowo, zdaliśmy sobie sprawę, że nasze rozwiązania on-premises nie będą w stanie sprostać dodatkowym obciążeniom związanym z dramatycznym zwiększeniem skali. Zaczęliśmy też zdawać sobie sprawę z tego, co AWS może wnieść nowego, takiego jak zestawy narzędzi deweloperskich AWS i usługi bezserwerowe, które mogłyby zmodernizować naszą aplikację w stopniu przekraczającym nasze najśmielsze oczekiwania. Zaczęliśmy postrzegać przejście na AWS jako okazję do uczynienia MBS bardziej skalowalnym i użytecznym dla większych dostawców usług telekomunikacyjnych i szerokopasmowych.” – relacjonuje w artykule Tony Stout.

Jakie korzyści osiągnęła finalnie firma CDG z migracji do chmury? Jak przebiegł cały proces? O tym przeczytasz we wspomnianym powyżej artykule.

CLOUDMIZER _ OPTYMALIZACJA KOSZTÓW CHMURY

Gartner Cloud Infrastructure & Platform Services (CIPS) 2022 – AWS ponownie liderem!

W tym roku i dwunasty raz z rzędu, AWS został uznany przez Gartnera za lidera w 2022 Magic Quadrant for Cloud Infrastructure and Platform Services (CIPS). Nikogo ten fakt nie powinien dziwić. Jak napisał Jeff Bezos w swoim pierwszym liście do udziałowców w 1997 roku (od tego czasu przedrukowanym na końcu każdego rocznego listu), Amazon podejmuje decyzje inaczej niż inne firmy. Koncentruje się przede wszystkim na długoterminowej wartości, a nie na krótkoterminowych zyskach, podejmuje odważne, a nie nieśmiałe decyzje inwestycyjne, a co najważniejsze, nieustannie skupia się na klientach. Konsekwencja w podejściu, nastawienie na pozytywne doświadczenia użytkowników oraz stała adaptacja do rynkowych potrzeb, owocują właśnie tego rodzaju wyróżnieniami.

 

Zachęcamy do zapoznania się z pełnym raportem Gartnera, który może służyć jako przewodnik przy wyborze dostawcy chmury. Link do niego znajduje się w artykule autorstwa Sébastiena Stormacqa - AWS Named as a Leader in the 2022 Gartner Cloud Infrastructure & Platform Services (CIPS) Magic Quadrant for the 12th Consecutive Year.

Migracja do chmury - usługi, narzędzia, oprogramowanie

Similar posts

NASTĘPNY KROK?

Optymalna kosztowo chmura dla biznesu to nasza specjalność. Doradzamy, migrujemy, szkolimy i analizujemy. Poznaj zakres naszych usług.

ZOBACZ WIĘCEJ