Strategia migracji danych do chmury

Zaprojektuj z nami swoją strategię migracji do chmury

Wdrożenie chmury w Twojej Firmie powinno przebiegać w zaplanowany sposób.

Skorzystaj z naszych usług doradczych:

  • Wybierz optymalnego dostawcę chmury,
  • Właściwy model korzystania z usług chmurowych,
  • Redukuj koszty swojej chmury z naszymi narzędziami.

Dzięki stworzonej z nami strategii migracji sprostasz wymaganiom technicznym i biznesowym swojej organizacji!

Projektowanie strategii migracji do chmury

Strategia migracji projektowana jest przez architektów chmurowych z wieloletnim doświadczeniem w realizacji projektów migracji do środowisk AWS, Azure i GCP.

Analiza

Analizujemy technologie posiadane przez Twoją organizację (architekturę, systemy, aplikacje) i ustalamy kierunek zmian: chmura hybrydowa czy publiczna.
Ocena Gotowości
Oceniamy gotowość Twojej organizacji do zmiany. Analizujemy również potrzeby związane z rozwojem Twojego biznesu, aby wybór technologii miał realny wpływ na osiąganie Twoich celów biznesowych.
Wybór Platformy
Pomagamy w wyborze właściwej platformy chmurowej: Amazon Web Services, Microsoft Azure czy Google Cloud Platform.
Kalkulacja Kosztów TCO
Opracowujemy kalkulację kosztów TCO dla Twojej organizacji, porównamy wydatki na przetwarzanie w chmurze do wydatków na utrzymanie Twoich zasobów on-premise.
Projekt Wstępny
Przygotowujemy wstępny projekt architektury środowiska chmurowego: przedstawiamy w nim metodologię, harmonogram i plan migracji do chmury.
Wycena
Dostarczamy wycenę projektu migracji do chmury wraz z optymalizacją kosztową.

Czytaj więcej

Migracja danych do chmury

Efektywnie kosztowo przeniesiemy dane Twojej Firmy do chmury publicznej lub hybrydowej.

Optymalizacja kosztów chmury

Obniżymy koszty obsługi Twojej chmury nawet o 90% dzięki naszemu autorskiemu narzędziu Cloudmizer.

Dedykowane szkolenia chmurowe

Przeszkolimy Twoje zespoły zarządzające chmurami AWS, Azure i GCP pod kątem obsługi i optymalizacji.

Migracja danych do chmury
Optymalizacja kosztów chmury
Dedykowane szkolenia chmurowe

Efektywnie kosztowo przeniesiemy dane Twojej Firmy do chmury publicznej lub hybrydowej.

Obniżymy koszty obsługi Twojej chmury nawet o 90% dzięki naszemu autorskiemu narzędziu Cloudmizer.

Przeszkolimy Twoje zespoły zarządzające chmurami AWS, Azure i GCP pod kątem obsługi i optymalizacji.