Strategia migracji

Zaprojektuj z nami swoją strategię migracji do chmury

Wdrożenie chmury w Twojej Firmie powinno przebiegać w zaplanowany sposób.

Oferujemy wsparcie architektów chmurowych z wieloletnim doświadczeniem w realizacji projektów migracji do środowisk AWS, AZURE, GCP.

Dzięki stworzonej z nami strategii migracji sprostasz wymaganiom technicznym i biznesowym swojej organizacji!

Skorzystaj z naszych usług doradczych:
wybierz optymalnego dostawcę chmury,
właściwy model korzystania z usług
i redukuj koszty swojej chmury z naszymi narzędziami.

Migracja do chumry
Analiza
Analizujemy technologie posiadane przez Twoją organizację (architekturę, systemy, aplikacje) i ustalamy kierunek zmian: chmura hybrydowa czy publiczna.
Ocena Gotowości
Oceniamy gotowość Twojej organizacji do zmiany. Analizujemy również potrzeby związane z rozwojem Twojego biznesu, aby wybór technologii miał realny wpływ na osiąganie Twoich celów biznesowych.
Wybór Platformy
Pomagamy w wyborze właściwej platformy chmurowej: Amazon Web Services, Microsoft Azure czy Google Cloud Platform.
Kalkulacja Kosztów TCO
Opracowujemy kalkulację kosztów TCO dla Twojej organizacji, porównamy wydatki na przetwarzanie w chmurze do wydatków na utrzymanie Twoich zasobów on-premise.
Projekt Wstępny
Przygotowujemy wstępny projekt architektury środowiska chmurowego: przedstawiamy w nim metodologię, harmonogram i plan migracji do chmury.
Wycena
Dostarczamy wycenę projektu migracji do chmury wraz z optymalizacją kosztową.