FinOps

Podstawowe zasady skuteczności metody FinOps

Od czego zależy skuteczność metody FinOps? Jakich zasad należy przestrzegać? Dowiesz się z naszego artykułu.Każdy, kto prowadzi działalność biznesową, dąży do podnoszenia jej efektywności. Szuka też możliwych do wykorzystania metod i technologii, które usprawnią codzienne funkcjonowanie firmy i zapewnią jej stabilny wzrost. W tym kontekście warto jest znać potencjał chmury oraz modelu zarządzania kosztami jej utrzymania ‒ FinOps. Od czego zależy skuteczność metody FinOps? Jakich zasad należy przestrzegać? Wyjaśniamy!

Zasady FinOps – czym są?

Zasady FinOps wskazują kierunek działań – pomagają przygotować zestaw najlepszych praktyk, podpowiadają, jak weryfikować koszty chmury i podnosić jej efektywność. Zostały one opracowane przez członków FinOps Foundation na bazie ich wieloletniego doświadczenia. Co ciekawe, początkowo miały zostać wykorzystane do napisania książki Cloud FinOps we wrześniu 2019 roku jako wspólne oświadczenie AWS podczas CloudyCon. Obecnie zasady FinOps dotyczą wielu chmur, a wiedząc, jak usługi chmurowe zmieniają się w czasie, także i brzmienie zasad podlega cyklicznej weryfikacji i ocenie.

6 kluczowych zasad FinOps – poznaj je wszystkie

Zasady FinOps mają na celu usprawnienie tych obszarów funkcjonowania firmy, które mają bezpośrednią styczność z chmurą. Z tego względu ważne jest, aby znać sześć zasad FinOps, na których opierają się działania związane z zarządzaniem i optymalizacją kosztów rozwiązań chmurowych. Zasady te mówią:

1. Zespoły muszą współpracować

Obowiązkowym warunkiem FinOps jest bieżąca współpraca zespołów. Powoduje otwarcie współpracy między zespołami w organizacji, a efektem tego działania będzie skuteczne rozumienie i podejmowanie decyzji. Pojawia się również centralny zespół odpowiedzialności za ciągłą pracę w celu poprawy wydajności wydatków. Pozwala na oddanie pewnej kontroli zespołem co pozwala działać im skutecznej i szybciej.

2. Każdy przejmuje odpowiedzialność za korzystanie z chmury

Zgodnie z drugą zasadą FinOps, każdy zespół powinien wziąć odpowiedzialność za zasoby chmury, z których korzysta. Korelacje w tym zakresie jest prosta: korzystasz – ponosisz koszty. Sam fakt odpowiedzialności nie jest centralny, jest to ryzyku, które musimy przenieść na pojedyczne zespoły czy jednostki w organizacji.

3. Decyzje powinny zależeć od biznesowej wartości chmury

W przypadku korzystania z chmury należy zmienić podejście do samych kosztów. Chmurę trzeba analizować pod kosztem wartości biznesowych, a nie na kosztach samych w sobie. Dla zespołu FinOps w tym procesie ważne jest maksymalizowanie wartości tworzonej przez wydatki. Decyzje jakie będziemy podejmować muszą być oparte o wartość biznesową. Sam koszt całkowity jest często słabym miernikiem. Ekonomia jednostek – przykładowo koszt na użytkownika – jest zdecydowanie lepszym modelem.

4. Raporty powinny być dostępne i aktualne

Zasoby w chmurze mogą zmieniać się bardzo dynamicznie. Analiza kosztów i raportowanie w czasie zbliżonym do rzeczywistego to ważny czynnik pozwalający na uzyskiwanie szybkich informacji zwrotnych. Należy postarać się by koszty były prawidłowo alokowane oraz sprawiedliwe dzielone w przypadku dzielenia kosztów na wiele zespołów. Złe zaalokowane koszty mogę spowodować błędne decyzje.

 

Cloudmizer

 
 

5. Dedykowany, scentralizowany, cross-funkcjonalny zespół powinien zarządzać operacjami FinOps

Niektóre działania, takie jak raportowanie kosztów i wykrywanie anomalii, muszą być scentralizowane, aby ograniczyć powielanie. Inne działania mają z kolei największy sens, gdy są stosowane łącznie – takie jak identyfikacja rabatów hurtowych lub negocjowanie stawek. Równie ważnymi elementami jest porównywanie między zespołami w organizacji, tak by wyciągać najlepsze dobre praktyki jak również niwelować te złe. Firma powinna też porównywać się do innych podobnych firm w tym samym celu. Z tego względu u podstaw skuteczności metody FinOps leży konieczność powierzenia procesu zarządzania dedykowanemu do tych zadań zespołowi.

6. Możliwość wykorzystania zmiennych kosztów chmury powinna być postawiona w służbie celów biznesowych

Możliwość skorzystania z modelu kosztów zmiennych w chmurze jest okazją do obniżania kosztów. Jak to osiągnąć? Poprzez wyłączanie nieużywanych zasobów, eksperymentowanie bez długoterminowych zobowiązań i regularne wprowadzanie ulepszeń w korzystaniu z chmury. Tam gdzie możliwe i potrzebne należy wykorzystać dostępne opcje rabatowe jak Rezerwację czy zniżki za długotrwałe wykorzystywanie zasobów. Efektem wszystkich decyzji będzie maksymalizowania oszczędności przy korzystaniu z chmury.

Migracja do chmury - usługi, strategia i sprawdzone metody

 

Similar posts

NASTĘPNY KROK?

Optymalna kosztowo chmura dla biznesu to nasza specjalność. Doradzamy, migrujemy, szkolimy i analizujemy. Poznaj zakres naszych usług.

ZOBACZ WIĘCEJ