Chmura dla biznesu

Najważniejsze zastosowania chmury obliczeniowej

Sprawdź jak wykorzystywać chmurę dla biznesu w firmie. Poznaj możliwości zastosowania chmury.


Zastosowanie___760x456

 

Poniżej przedstawiamy kilka wybranych scenariuszy zastosowania chmury. Mogą one stanowić pomysły, w jaki sposób wykorzystywać chmurę w firmie poza przypadkami najczęściej stosowanymi, czyli narzędziami komunikacyjnymi, oprogramowaniem biurowym, czy też systemami CRM, ERP.

W przypadku zainteresowania szerszym zgłębieniem poszczególnych scenariuszy zapraszamy do kontaktu z Cloud Partners – ekspertami w zakresie dostarczania zoptymalizowanego kosztowo środowiska chmurowego.

1. ŚRODOWISKA DEWELOPERSKIE, KONTENERYZACJA

Jeden z najczęstszych scenariuszy wykorzystania chmury należy do środowisk programistycznych. Dotychczas uruchomienie dodatkowych zasobów wiązało się z zakupem nowego sprzętu, długim czasem uruchomienia środowiska, kosztami. To wpływało również na czas wykonania projektu przez programistów. Dzięki chmurze środowiska deweloperskie są dostępne „od ręki”.

Jeden z najczęstszych scenariuszy wykorzystania chmury należy do środowisk programistycznych.

Nieograniczona moc obliczeniowa chmury jest idealnym rozwiązaniem dla środowisk programistycznych. Ponadto daje możliwość integracji różnych komponentów aplikacyjnych.

W ostatnim czasie szczególnie popularna stała się konteneryzacja jako metoda opracowywania i wdrażania oprogramowania. Według raportu Cloud Computing Trends: 2020 State of the Cloud Report Flexera kontener jako usługa zajmuje teraz drugie miejsce za bazą danych jako usługą.

Kontener opakowuje kod i konfigurację danej aplikacji. Dzięki niemu aplikacje można dzielić na określone usługi za pośrednictwem określonego konteneru. Gdy aplikacja rozwija się, uzyskuje nowe wymagania, można przeprowadzać skalowanie w poziomie przy pomocy dodatkowych kontenerów.

Zarządzanie kontenerami nie jest łatwe, stąd użytkownicy korzystają często z platform do zarządzania nimi np. Azure Kubernetes Service (AKS).

Przy pomocy rozwiązaniu Kubernetes w chmurze unikamy złożoności i nakładów operacyjnych występujących w przypadku uruchomienia własnego klastra Kubernetes. Dzięki zastosowaniu chmury obliczeniowej i konteneryzacji możliwe jest automatyczne zwiększanie wydajności aplikacji bez inwestowania w fizyczną architekturę, co pozwala skrócić czas i koszt wdrożenia aplikacji.

2. DISASTER RECOVERY, KOPIE ZAPASOWE DANYCH, ARCHIWIZACJA DANYCH

Uszkodzenia serwerów, awarie centrów danych, cyberataki mogą zakłócić działanie firmy lub też spowodować utratę danych. Tego rodzaju wydarzenia wpływają zarówno na przychody firmy, jak też reputację. Rozwiązania Disaster Recovery w chmurze minimalizują przestoje i utratę danych.

Np. rozwiązanie AWS CloudEndure Disaster Recovery zapewnia szybkie przywracanie środowiska w chmurze AWS. CloudEndure Disaster Recovery minimalizuje przestoje i utratę danych, zapewniając szybkie i niezawodne przywracanie serwerów w środowisku AWS. Stale replikuje maszyny (system operacyjny, konfigurację stanu systemu, bazy danych, aplikacje i pliki) do określonego obszaru na koncie AWS. W przypadku awarii automatycznie uruchomi maszyny w ciągu kilku minut. CloudEndure to nie tylko technologia automatycznego przełączania i powrotu po awarii, ale również możliwość testowania procesów Distaster Recovery.

W przypadku rozwiązań chmurowych płaci się tylko za zainicjowane obciążenie w czasie awarii lub ćwiczeń. Wykorzystanie w chmurze rozwiązania Disaster Recovery eliminuje konieczność budowy kosztownego zapasowego ośrodka.

Z kolei Microsoft oferuje usługę SaaS – Azure Site Recovery, która po połączeniu z maszyną lokalną, odkłada dane na Azure Storage, synchronizuje dysk i zmiany na dysku z chmurą. W ten sposób zapewniony jest proces DRC, w tym również testowe przełączanie.

Dzięki chmurze tworzenie kopii zapasowych danych nie jest już złożoną operacją. Tradycyjne podejście wymaga m.in. utrzymywania taśm lub dysków, przekazywania ich do ośrodka zapasowego. Obecnie można automatycznie wysyłać dane będąc pewnym, iż pojemność nie będzie stanowiła problemu. W przypadku chmury opłaty za środowisko są naliczane tylko wtedy, gdy serwery backupowe zostaną uruchomione.

Ważną regułą związaną z backupami jest reguła 3-2-1, która zakłada istnienie trzech egzemplarzy danych na dwóch różnych nośnikach, w tym co najmniej jednego poza firmą. W przypadku realizacji tej reguły chmura może być wykorzystywana jako lokalizacja zewnętrzna na dane.

Interesującym rozwiązaniem w aspekcie archiwizacji jest usługa AWS Storage Gateway Hardware Appliance. To hybrydowa usługa pamięci masowej, która pozwala lokalnym aplikacjom korzystać z pamięci masowej w chmurze AWS np. pod potrzeby składowania danych, tworzenia kopii zapasowych.

3. ANALITYKA DANYCH

Analityka w chmurze stanowi fundament rozwoju organizacji. Nie ma już obecnie branży, która nie mogłaby zyskać przewagi konkurencyjnej na dostępie do danych. Chmura oferuje możliwość analizy dużych zbiorów danych ustrukturyzowanych, jak też i nieustrukturyzowanych, w celu uzyskania informacji i wiedzy stanowiących wartość biznesową. Dzięki temu w handlu tworzone są np. wzorce zakupowe konsumentów i kampanie reklamowe, marketingowe do określonego segmentu populacji.

Technologia cloud computingu zapewnia moc obliczeniową i możliwości skalowania niezbędne do wykorzystania oprogramowania analitycznego i sztucznej inteligencji. Obecna analiza danych nie może już się obyć bez sztucznej inteligencji. Dzięki dostępności dużych mocy obliczeniowych można przeprowadzać szybko i skutecznie analizy zapewniające firmie wzrost i przewagę.

Zmiany, które zaszły na skutek pandemii spowodowały, iż np. rynek e-commerce dużo mocniej się rozwija, co skutkuje koniecznością sięgania po rozwiązania z obszaru analityki danych. Wprowadzane zostają zaawansowane rozwiązania, jak platformy analityczne, hurtownie danych.

Dzięki chmurze tworzenie kopii zapasowych danych nie jest już złożoną operacją

Niewątpliwie liderem z obszaru oferowania platform analitycznych jest Google Cloud. Według Gartnera został uznany za lidera w raporcie Magic Quadrant 2020 dotyczącym systemów zarządzania bazą danych w chmurze. Google BigQuery to usługa analityczna, która przetwarza duże ilości danych bez konieczności instalacji i utrzymywania skomplikowanej infrastruktury. Płaci się tylko za to, co się analizuje.

Hurtownię danych w chmurze ma swojej ofercie również Amazon. Jest to usługa Redshift, która w połączeniu z usługą Amazon Data Lake S3 daje łatwość uzyskania nowych informacji ze wszystkich posiadanych danych w czasie rzeczywistym.

Według różnych badań dostępnych w sieci popyt na rozwiązania z zakresu analityki danych będzie rósł nawet o 30% w ciągu najbliższego roku.

4. WIRTUALNE DESKTOPY

Zdalna praca wymaga elastycznego środowiska. Dzięki usługom wirtualnych desktopów pracownicy otrzymują dostęp do zasobów firmowych z dowolnego miejsca, w dowolnym czasie i z dowolnego urządzenia. Dzięki chmurze mamy możliwość udostępnić wirtualny pulpit w szybkim czasie dla dowolnej ilości pracowników na świecie.

Usługa Amazon WorkSpaces dostarcza rozwiązanie VDI w formie DaaS Desktop as a Service upraszczając w ten sposób strategie dostarczania komputerów z Windows lub Linux dla pracowników i organizując dla nich prosty i bezpieczny dostęp do zasobów firmowych.

Z kolei Azure dostarcza usługi Windows Virtual Desktop do pracy zdalnej w z możliwością kompleksowego zarządzania poprzez Azure Portal.

Stosowanie wirtualnych desktopów wpisuje się w trend BYOD (bring your own device) i pozwala połączyć się z zasobami firmowymi bez względu na typ urządzenia.

5. CONTENT DELIVERY NETWORK CDN

W przypadku dostarczania zawartości online bliskość środowiska użytkownika jest najważniejsza. Usługi Content Delivery Network (CDN) w chmurze pozwalają skrócić czas ładowania strony, oszczędzić przepustowość bez dodatkowych kosztów związanych z infrastrukturą i problemów z wydajnością.

Dla wprowadzania nowych produktów na świecie, dla witryn online, aplikacji mobilnych, które mają być dostępne poza jednym krajem, dla globalnych wydarzeń sportowych, tam, gdzie jest gwałtowny wzrost ruchu i duże obciążenie, tam ma zastosowanie usługa chmurowa Content Delivery Network.

Usługa CDN przyspiesza wyświetlanie się stron: zmniejsza się czas odpowiedzi, poprawia się komfort użytkownika, poprawia pozycjonowanie stron www. Przykładem tego rodzaju usługi jest Amazon Cloudfront, który umożliwia skrócenie czasu potrzebnego na dostarczenie kontent do użytkownika za pomocą globalnej sieci tzw. Edge Locations dającej możliwość skrócenia odległości pomiędzy przeglądarką a serwerem.

 

Cloudmizer

 

 

6. BEZPIECZEŃSTWO

Tradycyjny model usług bezpieczeństwa oparty o sprzęt stopniowo jest zastępowany przez usługi bezpieczeństwa oparte o chmurę w modelu oprogramowania SaaS. Rozwiązania bezpieczeństwa z chmury chronią także własną, prywatną infrastrukturę firmy.

Rodzaje usług bezpieczeństwa najczęściej obecnie stosowanych w chmurze to:

  • szyfrowanie danych w chmurze,
  • systemy do zarządzania informacją i zdarzeniami bezpieczeństwa SIEM np. AZURE Sentinel,
  • rozwiązania typu threat intelligence,
  • anty- malware z sanbox,
  • zapory sieciowe dedykowane ochronie aplikacji WAF,
  • kompleksowe zabezpieczenie punktów końcowych np. Microsoft Defender ATP,
  • zarządzanie tożsamością i dostępem,
  • bezpieczeństwo poczty elektronicznej,
  • bezpieczeństwo sieci np. NG Firewall,
  • rozwiązania DLP zapobiegające wyciekom danych.

Zmiany w świecie wynikające z pandemii, przyspieszona cyfryzacja, mobilność, wzrost przetwarzania w chmurze wywołuje konieczność zwrócenia uwagi na aspekt bezpieczeństwa.

7. IoT

Wykorzystanie chmury obliczeniowej wykracza obecnie poza tradycyjne postrzeganie jej zastosowania. Pojawiają się specjalistyczne potrzeby związane z usługami do komunikacji pomiędzy urządzeniami M2M, danymi pochodzącymi z IoT.

W 2020 roku możemy spodziewać się jeszcze szybszego rozwoju rynku Internet of Things. Nie tylko za sprawą coraz większej dostępności inteligentnych urządzeń, ale również wdrożenia sieci 5G, która ma być podstawą do budowania m.in. inteligentnych miast.

Chmura usprawnia komunikację między aplikacją IoT a zarządzanymi przez nią urządzeniami. Np. usługa Azure IoT Hub zapewnia zaplecze dla hostowanej w chmurze aplikacji do nawiązywania połączeń z praktycznie dowolnym urządzeniem. Dostarcza możliwość uwierzytelniania urządzania oraz zarządzania nimi.

 

Migracja do chmury - usługi, strategia i sprawdzone metody

Similar posts

NASTĘPNY KROK?

Optymalna kosztowo chmura dla biznesu to nasza specjalność. Doradzamy, migrujemy, szkolimy i analizujemy. Poznaj zakres naszych usług.

ZOBACZ WIĘCEJ