Chmura dla biznesu

Strategie migracji do chmury – zobacz przydatne wskazówki!

Zastanawiasz się, jaka jest najlepsza strategia migracji do chmury? Dowiedz się, jak przeprowadza się ten proces i jak się do tego przygotować!


Strategie migracji do chmury: wskazówki dotyczące udanej migracji danych do chmury

Przeniesienie danych do chmury to wieloetapowy, skomplikowany proces. Trzeba do niego odpowiednio się przygotować i skrupulatnie stworzyć plan działania, a następnie uważnie przeprowadzić wszystkie kolejne fazy. Procedura ta może zostać zrealizowana na wiele różnych sposobów. Podpowiadamy, co zrobić, by wybrana strategia migracji do chmury najlepiej sprawdziła się w praktyce!

Dlaczego warto zdecydować się na przeniesienie danych do chmury?

Migracja danych do chmury to ważny krok w stronę rozwoju firmy. Przejście z tradycyjnej, stacjonarnej infrastruktury IT na wirtualne serwery daje wiele wymiernych korzyści. Nowoczesna technologia sprzyja m.in. przyspieszaniu i automatyzowaniu pracy, a także wprowadzaniu innowacji. Nie bez powodu przedsiębiorcy z różnych branż coraz częściej decydują się na ten krok. Praktyka ta staje się powszechna, dlatego jeśli nie chce się pozostać w tyle za konkurencją, warto wziąć tę opcję pod uwagę.

Wśród największych zalet migracji danych do chmury można wymienić m.in.:

   • oszczędność – korzystanie z chmury w ogólnym rozrachunku jest zdecydowanie bardziej opłacalne niż stworzenie i utrzymywanie lokalnej infrastruktury IT. Korzystanie z usług chmurowych zwalnia z konieczności tworzenia serwerowni. Do tego w większości przypadków płaci się wyłącznie za faktycznie zużyte zasoby;
   • skalowalność i elastyczność – infrastrukturę na chmurze da się w każdej chwili dostosować do aktualnych wymogów. Na bieżąco można zwiększać lub zmniejszać m.in. moc obliczeniową, przestrzeń dyskową czy pamięć. Dzięki temu chmura rozwija się wraz z firmą, a w przypadku mniejszego zapotrzebowania nie przepłaca się za nadmiarowe zasoby;
   • możliwość korzystania z najnowocześniejszej technologii – wirtualne serwery umożliwiają tworzenie i testowanie zaawansowanych aplikacji czy programów, w tym także tych wykorzystujących AI. Przez to pozwalają wdrażać rozmaite innowacje oraz projektować oryginalne rozwiązania/produkty;
   • łatwy dostęp – serwery chmury są dostępne online z każdego miejsca na ziemi, o każdej porze. Doskonale sprawdzają się przy pracy zdalnej, a także w firmach, które prowadzą oddziały rozlokowane w różnych miejscach w kraju czy nawet na świecie;
   • bezpieczeństwo – dostawcy usług chmurowych inwestują ogromne pieniądze w tworzenie najskuteczniejszych systemów ochronnych. Wbrew pozorom korzystanie z chmury jest mniej związane z ryzykiem utraty/wycieku/kradzieży danych niż prowadzenie prywatnej infrastruktury.

Przeniesienie firmy do chmury często wiąże się ze znaczną modernizacją zaplecza IT, co pozwala podnieść konkurencyjność i przyczynia się do generowania większych zysków. Trzeba jednak mieć świadomość tego, że proces ten wiąże się z wieloma wyzwaniami. Z tego względu konieczne jest odpowiednie przygotowanie.

Przygotowanie do migracji

Po podjęciu decyzji o przeniesieniu danych do chmury należy poczynić odpowiednie przygotowania.

Krok 1. – Ocena i analiza

Przede wszystkim powinno się zacząć od oceny obecnej infrastruktury IT i wykonania analizy wymagań biznesowych. Tylko wtedy, gdy ma się pełną świadomość tego, jakie dane i aplikacje będzie się przenosić, da się stworzyć jakiś plan działania. Przy okazji można ocenić, np. z jakich rozwiązań dobrze byłoby już zrezygnować albo co wymaga unowocześnienia. Warto też skupić się na posegregowaniu zasobów na te, które będą stosunkowo bezproblemowe i te, które mogą wymagać niego większego zaangażowania podczas migracji.

Ogromne znaczenie ma również analiza wymagań biznesowych. Oznacza to, że trzeba określić realne potrzeby firmy, tak by wybrane rozwiązanie było jak najbardziej opłacalne i wydajne. Najważniejsze, by zastanowić się nad m.in. niezbędną przestrzenią dyskową, mocą wirtualnych serwerów oraz najbardziej potrzebnymi usługami.

Krok 2. – Wybór dostawcy usług chmurowych

Kluczowym momentem przygotowań do migracji jest wybór dostawcy usług chmurowych. Na rynku działa wiele takich podmiotów, ale liderami są niewątpliwie Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure i Google Cloud. Każda firma proponuje inne warunki współpracy i unikalne usługi, a także stawki. Przed podjęciem decyzji najrozsądniej jest dokładnie zapoznać się z ich ofertami, celem ich uważnego porównania. Dobrze jest też skorzystać z kalkulatorów, by obliczyć szacowane koszty utrzymania.

Etap ten jest szczególnie ważny, ale i bardzo trudny. Każda z popularnych opcji ma swoje plusy i minusy. Do tego wiele zależy od specyfiki branży i samej firmy. Z tego względu najlepiej skorzystać ze wsparcia specjalistów, który pomogą ocenić, który z dostawców rzeczywiście proponuje najkorzystniejsze warunki.

Krok 3. – Planowanie budżetu i zasobów potrzebnych do migracji

Przeniesienie danych do chmury wiąże się oczywiście z koniecznością zaangażowania pewnych środków finansowych. Inwestycja ta w dłuższej perspektywie jest niezwykle opłacalna, ale firma nie może zaangażować się w proces, który będzie znacznie wykraczał poza jej możliwości. Niezwykle ważne jest, by z odpowiednim wyprzedzeniem poczynić odpowiednie analizy i obliczenia, by realistycznie rozplanować budżet.

Przy ocenie posiadanych środków i zasobów warto wziąć pod uwagę dofinansowania. Najwięksi dostawcy usług chmurowych prowadzą programy, w ramach których można uzyskać wsparcie eksperckie, ale i pieniężne.

Chcesz sprawdzić, czy Twoja firma kwalifikuje się do któregoś z programów? Wypełnij formularz: Dofinansowanie chmury

Wybór odpowiedniej strategii migracji

Po przygotowaniach można przejść do wyboru odpowiedniej strategii migracji do chmury. Warto bowiem wiedzieć, że istnieje kilka sposobów na to, jak można podejść do tej procedury. Według modelu Gartner (znana firma badawcza) najlepszych jest 5 opcji, tzw. „5 R’s”. Po krótce opisujemy każdy wariant.

Rehost / lift and shift

Strategia polega na przeniesieniu infrastruktury do chmury bez wykonywania żadnych zmian w jej architekturze. Najważniejsze jest, by zadbać o to, by miały dostęp do danych w ten sam sposób, co przed migracją. Dostawcy oferują wiele rozwiązań, które to umożliwiają.

Zalety:

   • niski koszt migracji,
   • łatwiejsze przenoszenie danych i aplikacji,
   • brak konieczności modyfikacji architektury,
   • mniejsze ryzyko problemów ze zgodnością i bezpieczeństwem.

Wady:

   • ryzyko niedostosowania aplikacji do chmury,
   • możliwość wykorzystania jedynie części zalet chmury,
   • możliwe wyższe koszty eksploatacji i gorsza wydajność (przez niedostosowanie do chmury),
   • problemy z migracją przy niepełnym przeniesieniu ustawień konfiguracyjnych.

Refactor

Strategia ta polega na przeniesieniu aplikacji po wcześniejszej modyfikacji architektury, celem jej lepszego dopasowania do chmury. Jest zdecydowanie bardziej skomplikowana i ryzykowna, ale może dawać wiele korzyści.

Zalety:

   • wymierne oszczędności,
   • większa elastyczność i skalowalność,
   • lepsze zabezpieczenia.

Wady:

   • większe koszty migracji,
   • większe ryzyko problemów w trakcie migracji,
   • konieczność stałej współpracy ze specjalistami IT.

Replatform

Strategia ta polega na jedynie niewielkiej modyfikacji architektury w ramach dostosowywania jej do chmury, co pozwala w większym stopniu wykorzystać nowe środowisko.

Zalety:

   • opłacalność – niższe koszty migracji niż przy Refactor, a także niższe koszty eksploatacji niż przy Rehost,
   • możliwość stopniowej adaptacji.

Wady:

   • z czasem i tak konieczne może być pełne przeprojektowanie architektury.

Rebuild

Strategia ta polega na całkowitym przebudowaniu architektury, a nawet tworzeniu aplikacji od nowa. Najlepiej sprawdza się w przypadku prostych systemów i aplikacji.

Zalety:

   • dostęp do najbardziej innowacyjnych usług,
   • prostsze oraz tańsze rozwiązanie niż Refactor,
   • możliwość większego wykorzystania usług natywnych chmury.

Wady:

   • przebudowane aplikacje mogą mieć zmienioną funkcjonalność,
   • duże ryzyko uzależnienia się od jednego dostawcy usług chmurowych.

Replace

Strategia ta polega na całkowitym zastąpieniu wykorzystywanych aplikacji innymi, o podobnych funkcjonalnościach. Wybiera się wtedy odpowiednie aplikacje, które są w pełni kompatybilne i pozwalają najlepiej wykorzystać właściwości chmury.

Zalety:

   • niski koszt migracji,
   • brak kosztów związanych z dalszym rozwijaniem systemu,
   • wysoka dostępność i skalowalność,
   • odpowiedzialność za system spoczywa na jego dostawcy.

Wady:

   • stosunkowo mała kontrola nad danymi,
   • często brak możliwości rozwoju systemu,
   • ryzyko uzależnienia się od jednego dostawcy.

Wskazówki dotyczące wyboru strategii migracji do chmury

Wybór optymalnej strategii migracji do chmury powinien być gruntownie przemyślany. Przedsiębiorcy często mają problem ze zdecydowaniem się na jeden z opisanych wcześniej wariantów, ponieważ każdy z nich lepiej się sprawdza w określonych warunkach. Znaczenie mają jednak nie tylko wymogi firmy, jej plany co do rozwoju czy aktualne możliwości finansowe.

Bardzo ważne są kwestie związane ze zgodnością prawną oraz bezpieczeństwem. W szczególności firmy, które z związku ze specyfiką swojej działalności gromadzą dane wrażliwe swoich klientów, koniecznie powinny zadbać o to, by cały proces migracji był możliwie jak najmniej ryzykowny. Przy tym oczywiście trzeba też pamiętać o wszelkich przepisach i regulacjach związanych z ochroną danych, takich jak np. RODO.

W kontekście bezpieczeństwa w trakcie migracji należy zwrócić uwagę na m.in.:

   • szyfrowanie danych,
   • zarządzanie dostępem i uprawnieniami użytkowników,
   • tworzenie kopii zapasowych,
   • monitorowanie zagrożeń,
   • testy penetracyjne (wykrywanie słabych punktów infrastruktury),
   • politykę bezpieczeństwa wybranego dostawcy (wraz z certyfikatami, standardami itp.),
   • szkolenia personelu w zakresie cyberbezpieczeństwa.

Jeśli chce się mieć gwarancję, że w trakcie przenoszenia danych do chmury nie pominie się żadnego istotnego zagadnienia, a cały proces przebiegnie zgodnie z planem, warto poprosić o pomoc specjalistów. Eksperci stworzą optymalną strategię migracji, a następnie zapewnią pełne wsparcie na każdym etapie – od przygotowań, przez wdrożenia, aż po optymalizację. Więcej informacji na: Strategia migracji do chmury.

Plan migracji

Cały proces migracji danych do chmury w uproszeniu wygląda następująco:

    1. Ewaluacja biznesowa i techniczna:

     • zakresu,
     • kosztów,
     • ryzyka,
     • korzyści.
    2. Identyfikacja zasobów:

     • IT,
     • biznesowych,
     • technicznych.
     • wybór strategii migracji,
     • ustalenie celów,
     • wybór narzędzi,
     • zbudowanie zespołów migracyjnych.
    3. Planowanie:

     • wybór strategii migracji,
     • ustalenie celów,
     • przygotowanie architektury,
     • wybór narzędzi.
    4. Planowanie migracji do chmury:

     • określanie potrzebnych zasobów,
     • ustalenie priorytetów,
     • stworzenie szczegółowego planu migracji, listy kontrolnej oraz harmonogramu.
    5. Migracja, walidacja i integracja.

    6. Optymalizacja.

    

  1. Wiele kłopotów sprawiają zagadnienia związane z harmonogramem prac, zarządzaniem ryzykiem i minimalizowaniem przestojów. Aby jak najbardziej ułatwić cały proces i ograniczyć kłopoty do minimum, warto szczególnie zwrócić uwagę na:

       • planowanie – uważne ustalanie kolejnych etapów i terminów ich wykonania;
       • etapowe podejście – dzieląc proces na mniejsze zadania można stopniowo osiągać postęp, cały czas mając możliwość reagowania na bieżące trudności;
       • testy – przed rozpoczęciem właściwej migracji warto wykonać testowe przeniesienie danych;
       • weryfikację – zarówno po testach, jak i po właściwej migracji należy monitorować wydajność, poziom integracji oraz inne istotne wskaźniki;
       • ocenę ryzyka – identyfikacja potencjalnych zagrożeń i problemów pozwala się na nie odpowiednio przygotować oraz zminimalizować szansę ich wystąpienia;
       • zabezpieczenie danych – regularnie wykonywane kopie zapasowe przydają się podczas ewentualnych problemów;
       • procedury awaryjne – stworzenie strategii działania w razie sytuacji kryzysowych pozwala zminimalizować ewentualne przestoje i pomaga szybciej wrócić do wcześniej ustalonego planu;
       • komunikację – utrzymywanie stałego kontaktu z zespołem IT pozwala kontrolować postępy prac oraz szybko reagować na wszelkie nieprawidłowości;
       • szkolenia – wszyscy użytkownicy aplikacji powinni odbyć specjalne szkolenie, które usprawni wdrożenie nowych rozwiązań w firmie.

    

  2. Testowanie i weryfikacja

   Przy planowaniu przenoszenia danych do chmury warto uwzględnić także dodatkowe działania mające miejsce przed i po migracji.

   Dobrą praktyką jest wykonanie testów, które pozwalają sprawdzić działanie chmury. W tym celu można na próbę przenieść mało istotne aplikacje, by zaobserwować, jak przebiegnie ten proces i jakie przyniesie efekty. W ten sposób da się zawczasu zidentyfikować potencjalne problemy (np. z kompatybilnością), by zapobiec ich wystąpieniu albo znaleźć odpowiednie rozwiązanie. Po wykonaniu testów należy zweryfikować założenia strategii, ponieważ może się okazać, że trzeba je dostosować czy nawet zupełnie zmienić.

   Po przeprowadzeniu migracji również konieczna jest weryfikacja. Nawet najlepsze przygotowanie nie uwzględni wszystkich możliwych trudności. Końcowa ocena wydajności sprzyja wprowadzaniu koniecznych modyfikacji i usprawnień, które pozwolą jeszcze lepiej korzystać z chmury i pomogą np. zoptymalizować koszty utrzymania.

   Optymalizacja i zarządzanie po migracji

   Udana migracja to oczywiście nie koniec – to dopiero początek. Chmura musi być odpowiednio zarządzana i wykorzystywana, jeśli chce się osiągnąć jak najwięcej korzyści z nowego środowiska.

   Przy tworzeniu strategii optymalizacji działania w chmurze na pewno warto uwzględnić takie zagadnienia, jak m.in.:

       • monitoring – korzystanie z narzędzi monitorujących, takich jak m.in. specjalne aplikacje czy logi, pozwala cały czas kontrolować stan środowiska chmurowego. Warto nadzorować np. zużycie zasobów, wydajność aplikacji czy koszty utrzymania;
       • automatyzacja – narzędzia do automatyzacji ułatwiają skalowanie zasobów i pomagają zoptymalizować wydatki. Specjalne algorytmy pozwalają tworzyć harmonogramy prac aplikacji albo sprawiają, że są one uruchamiane tylko wtedy, gdy rzeczywiście są potrzebne. Podobne rozwiązania stosuje się również do m.in. konfigurowania infrastruktury;
       • bezpieczeństwo – odpowiednie zarządzanie zabezpieczeniami (poprzez m.in. specjalne narzędzia do monitorowania logów, wykrywania nieprawidłowości, analizy zachowań użytkowników) minimalizuje ryzyko oraz zwiększa odporność na ewentualne sytuacje kryzysowe.

   Po migracji dobrze jest cały czas pracować nad doskonaleniem chmury. Dostawcy często oferują wiele przydatnych poradników, a nawet szkoleń dla swoich klientów. Do tego warto być na bieżąco ze wszystkimi zmianami i innowacjami – chmury cały czas ewoluują. W trakcie korzystania z nowego środowiska można odkryć nieuświadomiony wcześniej potencjał na rozwój firmy, dlatego dobrze jest poszerzać swoją wiedzę oraz zachować otwarty umysł.

   Cloudmizer

   Strategia migracji do chmury – podsumowanie

   Migracja do chmury może stanowić przełomowy moment w rozwoju firmy. Proces ten musi jednak być odpowiednio zaplanowany, a także poprzedzony gruntownymi przygotowaniami. Do tego sama realizacja powinna odbywać się zgodnie z odpowiednio dobraną strategią.

   Poziom skomplikowania tej procedury oraz kłopoty z ustaleniem budżetu sprawiają, że chociaż wiele przedsiębiorców wyraża zainteresowanie usługami chmurowymi, odwleka decyzję o migracji. Rzeczywiście, jest to wyzwanie obarczone dość dużym ryzykiem, do tego związane z wydatkami, ale przynosi ogrom korzyści.

   Wiele obaw wynika z niewiedzy. Najlepszym rozwiązaniem jest więc stopniowe zgłębianie tematu, a także współpraca z doświadczonymi specjalistami. Doradztwo ze strony ekspertów gwarantuje, że wszystkie podejmowane działania będą miały duże szanse na powodzenie.

   Zespół Cloud Partners zapewnia kompleksowe wsparcie w trakcie przenoszenia danych do chmury. Pomagamy w przygotowaniach, doradzamy, którego dostawcę wybrać, dobieramy najlepszą strategię itp. Działamy zgodnie z założeniami FinOps, przez co dzięki nam można zoptymalizować koszty całego przedsięwzięcia i osiągnąć maksymalną wartość biznesową. Masz jakieś pytania? Skontaktuj się z nami – zaufaj specjalistom!

   Migracja do chmury - usługi, strategia i sprawdzone metody

       •  

 

Similar posts

NASTĘPNY KROK?

Optymalna kosztowo chmura dla biznesu to nasza specjalność. Doradzamy, migrujemy, szkolimy i analizujemy. Poznaj zakres naszych usług.

ZOBACZ WIĘCEJ