FinOps

Korzyści biznesowe z wdrożenia kultury FinOps

Co to jest FinOps? Jakie korzyści przynosi firmom? O tym przeczytasz w tym artykule.Operacje w chmurze stają się integralną częścią krajobrazu technologii informacyjnej i DevOps, a większość menedżerów finansowych firm z zadowoleniem przyjmuje ten trend. Migracja do chmury zastępuje stałe wydatki infrastruktury kapitałowej wydatkami operacyjnymi. Te jednak mogą być bardzo zmienne i szybko mogą wymknąć się spod kontroli. Skuteczny sposób na rozwiązanie tego problemu to wdrożenie kultury FinOps. Co to jest FinOps? Jakie korzyści przynosi firmom? O tym przeczytasz w dalszej części artykułu.

FinOps – co to jest?

FinOps (Cloud Financial Management) to rozwijająca się dyscyplina zarządzania finansami w chmurze i praktyka kulturowa, która umożliwia organizacjom uzyskanie maksymalnej wartości biznesowej, poprzez pomaganie zespołom inżynieryjnym, finansowym, technologicznym i biznesowym w podejmowaniu decyzji o wydatkach opartych na danych.

FinOps okazał się jednym z najskuteczniejszych sposobów zarządzania kosztami chmury, ponieważ każdy w organizacji bierze na siebie odpowiedzialność za wykorzystanie zasobów w ramach centralnego organu nadzorującego stosowanie najlepszych praktyk. Kultura FinOps wprowadza bowiem wielofunkcyjny zespół, który nadzoruje bieżące zapotrzebowanie, technologie, finanse i aspekty biznesowe. Zespół ten ma dostęp do danych w czasie rzeczywistym, co pomaga podejmować o wiele bardziej świadome decyzje.

Jakie korzyści biznesowe można osiągnąć dzięki adaptacji kultury FinOps?

FinOps to nie tylko oszczędzanie pieniędzy. To również ich zarabianie. Optymalizacja wydatków na chmurę może bowiem zwiększyć przychody, gdyż umożliwia szybsze wprowadzanie na rynek produktów i usług. Z pomocą FinOps firmy mogą wzmocnić zespoły inżynierskie na tyle, aby mogły one pracować bardziej wydajnie i efektywnie, co finalnie przekłada się na dostarczanie produktów w krótszym czasie i przy zmniejszonym ryzyku finansowym. Takie środowisko współpracy zapewnia wgląd w to, gdzie i kiedy należy inwestować.

Poza tym wśród kluczowych korzyści płynących z wdrożenia kultury FinOps należy wymienić:

 1. Jasną strategię: jako przejrzysty i zunifikowany ekosystem finansowy FinOps pomaga pokonać wszelkie bariery istniejące pomiędzy działem finansowym a IT, w zamian wskazując wspólny cel, nad którym warto pracować.
 2. Efektywną alokację zasobów: dzięki wdrożeniu kultury FinOps firmy zyskują również możliwość bardziej efektywnego wykorzystania i przewidywania kosztów poprzez natychmiastową identyfikację niewykorzystanych lub niedostatecznie wykorzystanych zasobów w chmurze.
 3. Centralną negocjację warunków: zespół FinOps mając wgląd w koszty całej organizacji i wiedząc jakie zasoby można zakupić w formie rezerwacji, może negocjować ceny z partnerami, tak by kupić zapotrzebowanie dla całej firmy na raz.

FinOps – najlepsze praktyki w zakresie zarządzania i optymalizacji wydatków w chmurze

Powyżej wskazane możliwe do osiągnięcia korzyści stają się realne, gdy wdrażanie kultury FinOps realizowane jest z poszanowaniem kilku kluczowych zasad.

Po pierwsze zaangażowane zespoły muszą ze sobą współpracować. Na przykład w środowisku FinOps zespoły ds. rozwoju mogą analizować koszty chmury w kategorii efektywności, podczas gdy zespoły ds. finansów mogą rozpatrywać je w odniesieniu do poszczególnych funkcji. FinOps ma bowiem na celu nawiązywanie silniejszych partnerstw między zespołami, aby umożliwić firmom opracowanie solidnego podejścia do zarządzania finansami w chmurze.

Po drugie, wszelkie podejmowane decyzje dotyczące chmury powinny być napędzane przez wartość biznesową. Dzięki FinOps firmy nie tylko śledzą koszty chmury, ale zyskują również wgląd w kondycję firmy, co pomaga im podejmować bardziej świadome decyzje.

Po trzecie, każdy powinien mieć świadomość, że jest odpowiedzialny za koszty chmury i to niezależnie od działu, w którym pracuje. Choć to międzywydziałowy zespół FinOps jest siłą napędową praktyk kulturowych, to jednak finalnie za pomyślność całego przedsięwzięcia odpowiadają wszyscy.

Niezwykle ważne jest też zrozumienie, że zespoły inżynierskie i deweloperskie powinny mieć dostęp do raportów dotyczących wydatków w chmurze w czasie rzeczywistym. Dzięki temu alokacja środków przebiega sprawniej i efektywniej, a wykrywanie odchyleń od normy jest szybsze.

 

Cloudmizer

 

Kultura FinOps zapewnia przedsiębiorstwom możliwość monitorowania, zarządzania i optymalizacji wydatków w chmurze i to niezależnie od złożoności środowisk. Warto więc wdrażać tego typu praktyki, aby maksymalizować zyski z rozwiązań chmurowych.

 

Migracja do chmury - usługi, strategia i sprawdzone metody

 

Similar posts

NASTĘPNY KROK?

Optymalna kosztowo chmura dla biznesu to nasza specjalność. Doradzamy, migrujemy, szkolimy i analizujemy. Poznaj zakres naszych usług.

ZOBACZ WIĘCEJ