Migracja do chmury

Migracja do chmury Google – sprawdź, jak przebiega!

Przygotowujesz się do cyfrowej transformacji swojego przedsiębiorstwa? Dowiedz się, jak wygląda migracja do chmury Google i na co warto zwrócić uwagę!Coraz więcej przedsiębiorstw podejmuje decyzję o przejściu na usługi chmurowe. W ten sposób zyskują bowiem wiele korzyści, związanych z m.in. tempem rozwoju działu IT, elastycznością pracy czy optymalizacją kosztów. Wiele firm ma jednak jeszcze opory przed taką rewolucją, ponieważ obawia się ewentualnych problemów, opóźnień, wysokich wydatków itp. Aby rozwiać wszelkie wątpliwości, wyjaśniamy, jak wygląda migracja do chmury Google!

Migracja do chmury Google – największe wyzwania

Migracja do chmury Google z reguły kończy się niepowodzeniem nie z winy dostawcy, ale przez wybór niewłaściwych środowisk pracy do migracji, a także pomijanie kwestii związanych z zarządzaniem oraz bezpieczeństwem. Według danych Google tylko 4% rozpoczętych projektów kończy się pełnym powodzeniem. Ponad połowa jest opóźniona i/lub przekracza budżet, z kolei aż ⅔ z nich jest uznawane za trudne albo po prostu się nie udaje [1] .

Technologie chmurowe są atrakcyjne, ponieważ zapewniają elastyczność, szybkość, bezpieczeństwo i niskie koszty. Specjaliści prognozują, że wydatki na usługi w chmurze publicznej w 2023 roku wyniosą łącznie prawie 500 miliardów dolarów , jednak pomimo rosnącego zainteresowania przedsiębiorcy często nie posiadają podstawowej wiedzy w tym zakresie [2]. W tym artykule po krótce wyjaśnimy, jak wygląda proces migracji do chmury Google.

Strategia migracji do chmury Google

1. Ocena zakresu migracji do chmury

W pierwszym etapie należy przygotować się do całego procesu, zaczynając przede wszystkim od zbadania własnej infrastruktury. Oznacza to, że trzeba uporządkować dane oraz wyznaczyć zakres migracji. Aby cały proces zakończył się sukcesem, należy najpierw dobrze zorientować się w obecnej sytuacji. W tym przydatne będzie pozyskanie odpowiedzi na poniższe pytania:

 • Jakie aplikacje są wykorzystywane?
 • Jakie urządzenia istnieją w środowisku?
 • Jak zintegrowane są aplikacje?
 • Jak wykorzystywane są zasoby?
 • Która aplikacja jest najważniejsza?
 • Gdzie znajdują się urządzenia i aplikacje?
 • Jakie są wymagania dotyczące przepustowości?
 • Jakie są najczęstsze problemy z infrastrukturą?
 • Jak powinna wyglądać migracja danych do chmury?
 • Co powinno sprawić najmniej problemów przy optymalizacji?
 • Co należy wziąć pod uwagę w kontekście ciągłości działania?
 • Jakie jest biznesowe uzasadnienie migracji do chmury?

2. Stworzenie planu migracji do chmury

Rozplanowanie działań pomaga zmniejszyć ryzyko opóźnień i innych nieprawidłowości przy migracji do chmury Google. Na tym etapie powinno się przede wszystkim posortować aplikacje według poziomu trudności ich przeniesienia. W ten sposób można odpowiednio oszacować budżet realizacji, przy okazji oszczędzając sporo czasu. Co dokładnie składa się na proces tworzenia planu migracji?

Porządki i racjonalizacja

Działania tego typu pozwalają zrozumieć, jakie aplikacje się posiada i jak są ze sobą zintegrowane, a także jakie problemy mogą wystąpić podczas ich migracji (oraz jak można je rozwiązać). Przy okazji umożliwiają monitorowanie i analizę wydajności w odniesieniu do celów biznesowych i benchmarków branżowych.

Ustalanie priorytetów i szeregowanie aplikacji przed migracją

Podczas migracji danych do chmury niezwykle ważne jest, by ustalić odpowiednią kolejność przenoszenia zasobów roboczych. Najlepiej zacząć od tych, które nie sprawiają żadnych problemów, a na później zostawić te wymagające dłuższego przygotowania.

Zaplanuj TCO i ROI dla migracji do chmury

Wiele stacjonarnych centrów danych jest nadmiernie rozbudowanych, co łatwo może doprowadzić do przekroczenia budżetu. Z tego względu tak ważne jest, by prawidłowo wybrać instancje w oparciu o rzeczywiste wykorzystanie, a następnie oszacować koszty migracji. Następnie należy porównać planowane koszty z dostępnymi ofertami, by przekonać się, który wariant jest najbardziej korzystny. W tym zakresie można uzyskać profesjonalne wsparcie od CloudPartners. Więcej informacji można znaleźć na stronie: Porównanie cen chmury publicznej.

Przyspieszenie procesu przejścia na chmurę dzięki zaangażowaniu interesariuszy

Bardzo ważnym zagadnieniem w kontekście planowania jest uzasadnienie TCO (całkowity koszt utrzymania infrastruktury), a także ocena wydajności.

Zintegrowany proces migracji danych do chmury jest kluczem do otrzymania poparcia interesariuszy, a także pozwala zmniejszyć ryzyko dla właścicieli aplikacji. W ten sposób otrzymuje się następujące korzyści:

 • wybór najlepszego sposobu migracji danych pozwala racjonalnie dostosować budżet zgodnie z rzeczywistym zapotrzebowaniem, ograniczając do minimum ryzyko nieprzewidzianych czy niepotrzebnych wydatków;
 • odkrycie współzależności między aplikacjami pomaga tak sekwencjonować i konfigurować migrację, by wyeliminować problemy z wydajnością w chmurze;
 • czas trwania migracji jest przyspieszony nawet 10-krotnie, przy jednoczesnym wyeliminowaniu kosztów TCO związanych z nadmiarowymi obciążeniami w siedzibie firmy i w chmurze;
 • proces jest prowadzony automatycznie, przez co zwalnia z konieczności angażowania czasu pracowników i dodatkowego budżetu – zasoby te można przeznaczyć na inne projekty;
 • ryzyko dla właścicieli aplikacji zostaje zmniejszone dzięki wstępnej walidacji umów SLA dotyczących wydajności aplikacji w chmurze (niezależnie od wielkości zbioru danych), dzięki możliwości testowania ich „klonów" w chmurze oraz tworzenia próbnych konceptów;
 • szybsze przejście na chmurę daje pozwala wcześniej zaangażować się w dodatkowe projekty transformacyjne i modernizacyjne.

3. Wdrożenie chmury

Główny etap migracji do chmury Google. Polega na przenoszeniu i synchronizowaniu danych, a następnie uruchamianiu aplikacji. W trakcie tego procesu trzeba zmierzyć się z wieloma wyzwaniami:

 • migracja odbywa się na ogromną skalę, bowiem może obejmować setki czy nawet tysiące środowisk roboczych;
 • wielowarstwowe aplikacje i magazyny danych łączy wiele współzależności;
 • duże ryzyko wiąże się ze spełnieniem wymogów co do czasów pracy aplikacji i warunków SLA, tak by ewentualne przestoje były minimalne;
 • wskazane jest wykorzystanie opcji rollback albo posiadanie hybrydowej chmury (lub opcji wielochmurowych), by ograniczyć szkodliwość ewentualnych awarii.

Rozwiązania migracyjne Google Cloud są skonstruowane tak, aby były szybkie, elastyczne i bezpieczne. Nie tylko przyspieszają cały proces, ale też ograniczają wszelkie związane z nim ryzyko. Dzięki temu klienci mogą spełnić rygorystyczne zapisy SLA dotyczące aplikacji, niezależnie od ich złożoności, a także wymagań dotyczących stabilności czy wielkości zbiorów danych. Warto wiedzieć, że:

 • ewentualne zakłócenia podczas migracji są ograniczone do minimum, a uruchamianie środowisk pracy odbywa się czasem w ciągu zaledwie 10 minut;
 • przestoje są przewidziane i zaplanowane, przez co zapewniają maksymalny czas działania aplikacji dla ciągłości operacji i celów SLA;
 • dla zminimalizowania ryzyka i możliwości zapewnienia natychmiastowej operacyjności, najważniejsze aplikacje są wstępnie testowane w chmurze przed faktyczną migracją;
 • migracja do chmury Google jest możliwa dla dowolnego środowiska, np. fizycznego lub wirtualnego, starszego lub nowoczesnego, bezstanowego lub stanowego, z dużą bazą danych lub małą (przy stałej kontroli kosztów, która pozwala utrzymać ustanowiony budżet);
 • dzięki całkowitemu pominięciu agentów i procedur ostatecznej replikacji cały proces jest szybki i bezproblemowy, a także nie wymaga żadnego dodatkowego zaangażowania;
 • rozwiązania Google pozwalają zaoszczędzić nawet kilka godzin pracy specjalistów IT na każdy serwer. Dzięki temu mogą wykonać więcej migracji w krótszym czasie albo skupić się na innych zadaniach.

4. Optymalizacja kosztów chmury

Przez odpowiednie zarządzanie kosztami można osiągnąć lepszy zwrot z inwestycji (ROI). Optymalizacja systemów i procesów pomaga robić więcej, ale płacić mniej. Google stawia na:

 • uwzględnianie potrzeb przed i po migracji,
 • raporty o trendach i prognozy kosztów,
 • inteligentne zalecenia dotyczące optymalizacji kosztów,
 • personalizowane typy maszyn GCE (Google Compute Engine),
 • rabaty dla stałych klientów,
 • kontrolę kosztów w ramach zarządzania finansowego.

 

Cloudmizer

 
 

Migracja danych do chmury Google – podsumowanie

Jak widać, proces migracji danych do chmury Google jest skomplikowaną procedurą. Najwięcej problemów wynika jednak nie z wyboru dostawcy, ale z nieprawidłowej organizacji poszczególnych etapów. Z tego względu bardzo ważne jest, by zadbać o profesjonalne wsparcie. Specjaliści CloudPartners kompleksowo zaplanują i przeprowadzą cały proces, tak by odbył się jak najszybciej oraz najbezpieczniej.

Migracja do chmury - usługi, strategia i sprawdzone metody

[1] Źródło: Google, „Your journey to the cloud”,

 [2] Źródło: IDC, „Worldwide Public Cloud Services Spending Will More Than Double by 2023, According to IDC”.

 

Similar posts

NASTĘPNY KROK?

Optymalna kosztowo chmura dla biznesu to nasza specjalność. Doradzamy, migrujemy, szkolimy i analizujemy. Poznaj zakres naszych usług.

ZOBACZ WIĘCEJ