Chmura AWS

Przyspiesz swoją migrację do AWS – zobacz poradnik!

Planujesz przejście na usługi chmurowe? Dowiedz się, jak wygląda migracja do AWS oraz jak się do niej przygotować, by przyspieszyć cały proces!Podczas migracji danych do chmury krytycznym czynnikiem jest czas realizacji całego procesu. Kiedy progres zaczyna zwalniać, kadra kierownicza zazwyczaj traci zaangażowanie. Jeśli założone cele są osiągane zbyt wolno (albo w niewystarczającym stopniu), uzasadnienie biznesowe dla migracji słabnie – zagrażając finansowaniu i wsparciu projektu. W tym wpisie wyjaśniamy, jak powinna wyglądać migracja do AWS oraz jak można ją przyspieszyć!

Podstawy udanej migracji danych do chmury AWS

Przedsiębiorstwa i organizacje decydujące się na migrację do AWS, które już na początku przenoszą większość aplikacji, a do tego łączą te wysiłki z inicjatywami modernizacyjnymi, zazwyczaj osiągają najlepsze wyniki biznesowe.

AWS współpracuje z klientami w ramach trójfazowego podejścia, stosując siedem wzorców strategii migracji („The 7 R's”), które opiszemy w dalszej części tekstu. Jest to zbiór zasad, dzięki którym można ustrukturyzować cały proces w taki sposób, by umożliwił szybką, ciągłą i wymierną realizację ustalonych celów biznesowych.

Trójfazowy proces migracji do AWS

AWS bierze oczywiście pod uwagę to, że każda migracja jest inna, ale na podstawie wieloletniego doświadczenia w pomaganiu różnorodnym organizacjom dostawca stworzył schemat standardowego procesu przeniesienia danych na chmurę.

Faza 1. – Ocena

W fazie Oceny AWS pomaga ocenić zasoby, a następnie przygotowuje prognozę kosztów dla uruchomienia środowisk pracy. Na tym etapie można określić gotowość do migracji danych do chmury, poznając wszelkie możliwości, ale i potencjalne ryzyko. Na tej podstawie da się stworzyć plan działania, który pozwoli wyeliminować wykryte problemy. Najlepiej jest kierować się przewodnikiem AWS Cloud Adoption Framework (CAF).

Faza 2. Mobilizacja

W fazie Mobilizacji AWS gwarantuje wsparcie w rozwiązywaniu problemów związanych z przygotowaniem przedsiębiorstwa do migracji danych do chmury wykrytych w poprzednim etapie. Celem jest budowanie środowiska bazowego („landing zone”), napędzanie gotowości operacyjnej oraz rozwijanie możliwości w zakresie wykorzystania usług chmurowych. Dostawca zapewnia dostęp do wielu przydatnych narzędzi, które ułatwiają całą procedurę, m.in. AWS Cloud Adoption Readiness pomaga stworzyć plan przyjęcia chmury, a AWS Migration Hub automatyzuje proces planowania i śledzenia migracji aplikacji.

Faza 3. – Migracja i Modernizacja

Podczas fazy Migracji i Modernizacji każde środowisko pracy zostaje zaprojektowane, przeniesione, a następnie zweryfikowane. AWS Migration Hub zapewnia wgląd w postęp prac, przez co da się łatwo zidentyfikować i rozwiązać wszelkie problemy oraz zmniejszyć ogólny czas oraz wysiłek poświęcone na ten proces.

W przypadku wielu środowisk pracy najlepszym rozwiązaniem jest szybkie przeniesienie do chmury, a następnie rearchitektura w AWS. CloudEndure, spółka należąca do AWS, oferuje usługę AWS Application Migration Service, która umożliwia szybkie przeniesienie dużej liczby maszyn z wielu platform (fizycznych, wirtualnych albo z innej chmury), bez obaw o kompatybilność, zakłócenia wydajności, przestoje czy replikacje danych.

Wiele przedsiębiorstw przy okazji migracji do AWS decyduje się także na modernizację poprzez reorganizację swoich starszych technologii. Najczęściej działania tego typu celu obejmują wdrożenie:

  • automatyzacji infrastruktury (m.in. infrastruktura elastyczna, kontenery, AI/ML),
  • zwinnych praktyk rozwojowych (m.in. DevOps, automatyzacja testów, CI/CD),
  • wzorców architektonicznych cloud-native (m.in. stateless, mikroserwisy, serverless, jeziora danych),
  • modernizacji baz danych,
  • modeli operacyjnych zorientowanych na produkty (zespoły produktowe, dopasowanie wyników biznesowych, struktury full-stack vs. platforma).

Powyższe metody przyspieszają proces wprowadzania innowacji, a do tego zwiększają zwinność, odporność i wydajność przedsiębiorstwa. W ten sposób można wyraźnie przyspieszyć tempo wprowadzania produktów na rynek oraz poprawić wyniki.

Siedem wzorców dla migracji do AWS: „The 7 R's”

Istnieje więcej niż jeden sposób na przejście do chmury. Strategie zwykle podążają za jednym z sześciu podstawowych wzorców, ale przy migracji do AWS dostępna jest siódma opcja – relokacja. Wszystkie warianty opisujemy poniżej:

1. Rehost = zmiana hosta („lift-and-shift”)

W przypadku migracji na dużą skalę, przy której liczy się czas, zazwyczaj większość środowisk pracy zostaje rehostowana. Proces ten można zautomatyzować za pomocą np. AWS Application Migration Service.

2. Re-platform = zmiana platformy („lift-tinker-and-shift”)

Polega na wykonaniu kilku optymalizacji chmury w celu osiągnięcia wymiernych korzyści, ale bez zmiany głównej architektury aplikacji. W tym pomocne są takie narzędzia, jak np. Amazon MQ service, Amazon FSx for Windows File Server, Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) czy AWS Database Migration Service.

3. Refactor = refaktoryzacja/rearchitektura

Dobrym rozwiązaniem jest zmiana sposobu, w jaki aplikacja jest zaprojektowana i rozwijana. Zazwyczaj odbywa się to poprzez zastosowanie usług cloud-native, takich jak np. budowa jeziora danych. Dzięki temu da się dodać funkcje, ale też skalować lub poprawić wydajność aplikacji, jeśli byłoby to trudne w istniejącym środowisku.

4. Relocate = relokacja/przeniesienie

VMware Cloud umożliwia szybkie przeniesienie setek aplikacji zwirtualizowanych w środowisku vSphere do chmury AWS w ciągu zaledwie kilku dni, utrzymując spójne operacje ze środowiskami opartymi na VMware Cloud Foundation.

5. Repurchase = ponowny zakup, czyli zastąpienie obecnego środowiska („drop and shop”)

Jest to decyzja o przejściu na nowszą wersję oprogramowania lub zakupie zupełnie nowego rozwiązania. Można również wybrać nowy model licencjonowania oprogramowania, pozwalający na większą elastyczność, np. Amazon Connect może zostać zakupiony w celu zastąpienia obecnej aplikacji contact center.

6. Retain = zachowanie/zatrzymanie

Zdarza się, że niektóre elementy nie są gotowe do migracji albo lepiej, by póki co zostawić je „na miejscu”. Przy przenoszeniu większej części infrastruktury do chmury podział wydatków na centrum danych może wiązać się z koniecznością cięć. W przypadku środowisk pracy, które pozostają na miejscu, AWS Outposts zapewnia dostęp do tego samego sprzętu i oprogramowania w chmurze AWS, udostępniając te same usługi i interfejsy API, narzędzia do zarządzania oraz wsparcie i model operacyjny do praktycznie każdego centrum danych, przestrzeni kolokacyjnej lub obiektu. Dzięki temu można stworzyć spójną chmurę hybrydową.

7. Retire = wycofanie

Polega na wycofaniu z użytku lub archiwizacji niepotrzebnych części portfolio IT. W ten sposób można wzmocnić uzasadnienie biznesowe i skierować uwagę zespołu na zasoby, które są najbardziej potrzebne.

 

Cloudmizer

 
 

Przyspieszenie migracji do AWS – podsumowanie

Sprawna migracja do AWS zapewnia wiele korzyści, przez co pomaga szybciej osiągać wyznaczone cele. Ponieważ proces jest skomplikowany, konieczne jest profesjonalne wsparcie. Dzięki specjalistom z CloudPartners można stworzyć najlepszy plan, a następnie tak go zrealizować, by najszybciej i najbezpieczniej przeprowadzić całą procedurę.

 

Migracja do chmury - usługi, strategia i sprawdzone metody

 

Similar posts

NASTĘPNY KROK?

Optymalna kosztowo chmura dla biznesu to nasza specjalność. Doradzamy, migrujemy, szkolimy i analizujemy. Poznaj zakres naszych usług.

ZOBACZ WIĘCEJ