Chmura dla biznesu

Microsoft Solution Assessments – sprawdź!

Planujesz migrację do chmury albo modernizację infrastruktury IT? Dowiedz się, jakie korzyści daje udział w programie Microsoft Solution Assessments!


Microsoft Solution Assessments – profesjonalne usługi konsultingowe przy migracji/modernizacji chmury

Nowoczesna technologia jest współcześnie podstawą sukcesu biznesowego. Przyczynia się nie tylko do innowacji i szeroko pojętego rozwoju, ale też do większej stabilności i produktywności. Transformacja cyfrowa powinna jednak być strategicznie zaplanowanym procesem, opartym na wiedzy, doświadczeniu oraz danych. Dostawcy usług chmurowych starają się na różne sposoby wspierać swoich Klientów, oferując profesjonalne programy konsultingowe. W tym tekście omawiamy Microsoft Solution Assessments – wyjaśniamy, jakie są jego główne założenia, do kogo jest skierowany oraz dlaczego warto z niego skorzystać!

Microsoft Solution Assessments – główne założenia programu

Microsoft Solution Assessment jest profesjonalnym programem konsultingowym. Pomaga stworzyć najlepszy plan wdrożenia (lub modernizacji) chmury. Dzięki niemu da się w najszybszy, najbardziej opłacalny sposób przeprowadzić migrację danych, by móc optymalnie korzystać z nowej technologii, zdobywając nowych klientów i zwiększając przychody.

W ramach programu specjaliści Microsoft Azure wykonują dokładną analizę i ocenę infrastruktury IT przy pomocy wyspecjalizowanych narzędzi do zbierania danych. Po przeprowadzeniu inwentaryzacji wykorzystywanych środowisk oraz zasobów, przygotowują wnikliwe raporty wraz z rekomendacjami – przedstawiają konkretne kroki, które doprowadzą do transformacji cyfrowej, migracji do chmury albo poprawy procesów. Cały proces zazwyczaj trwa od 2 do 6 tygodni.

Microsoft Solution Assessment obejmuje 8 różnych podejść. Każde z nich oferuje różnorodne spojrzenie na zagadnienie, a także liczne możliwości zaangażowania partnerów. Sprawozdania są dostarczane klientowi w formie przejrzystej prezentacji, a następnie dokładnie omawiane z zespołem ds. kont Microsoft oraz partnerem klienta.

Typy assessmentów

W ramach programu dostępne są assesmenty obejmujące następujące zagadnienia:

 • Holistic Business Case (kompleksowe podejście do przypadku biznesowego)
 • Azure Foundations (podstawy obsługi chmury Azure)
 • Modern Workplace (tworzenie nowoczesnego miejsca pracy)
 • Application Modernization (modernizacja aplikacji)
 • Infrastructure and Data Migration (migracja infrastruktury i danych)
 • Analytics (analityka)
 • Business Applications (aplikacje biznesowe)
 • Cloud Security (bezpieczeństwo w chmurze)
 • Compass / Renewals (odnowienia)

Zakres wsparcia specjalistów Microsoft można podzielić na cztery główne kategorie:

1. Data & Infrastructure Migration – pomoc w modernizacji serwerów i centrów danych, a także przygotowanie zaleceń dotyczących migracji na platformę Azure.
2. Application Moderniztion – pomoc w zidentyfikowaniu aplikacji, które powinny zostać przeniesione na chmurę oraz przygotowanie najlepszej strategii migracji (z uwzględnieniem odpowiedniej kolejności działań).
3. Workplace Modernization – pomoc w ocenie potencjału środowisk pracy do migracji oraz implementacji najlepszych strategii rozwiązań chmurowych.
4. Cybersecurity Assessment – pomoc w analizie zagadnień związanych z cyberbezpieczeństwem oraz wsparcie we wdrażaniu nowych rozwiązań i dodatkowej ochrony.

Jak Microsoft wspiera klientów w ramach Solution Assessments?

Wsparcie w ramach programu Microsoft Solution Assessments jest zawsze idealnie dostosowane do potrzeb danej organizacji. Prowadzone działania oraz proponowane rozwiązania stanowią odpowiedź na realne potrzeby, z uwzględnieniem specyfiki danej firmy, czyli charakterystyki infrastruktury, a także wymagań i oczekiwań co do całego procesu. Uczestnik programu może wybrać najlepszy typ assesmentu, tak by był dostosowany do jego priorytetów biznesowych.

Migracja i modernizacja

Ocena w zakresie migracji i modernizacji chmury przygotowana przez ekspertów Microsoft pozwala stworzyć przejrzysty plan działania, wspierając strategię wdrożenia nowych rozwiązań. W ten sposób można osiągnąć najwięcej korzyści w przypadku danej organizacji, przyczyniając się do jej rozwoju.

Bezpieczeństwo

Ocena bezpieczeństwa w chmurze umożliwia analizę sytuacji w organizacji. Eksperci weryfikują aktualnie wykorzystywane rozwiązania (pod względem skuteczności, ale też zgodności z przepisami itp.), a także sprawdzają ryzyko i wskazują możliwe zagrożenia. Następnie sugerują konieczne zmiany oraz wskazują najlepsze środki zaradcze, pomagające zminimalizować zagrożenia.

Wydajność pracowników

Ocena organizacji pracy przez ekspertów pomaga bardziej świadomie wykorzystywać dostępne technologie i narzędzia w celu poprawy produktywności. Konkretne zalecenia i wskazówki pozwalają zwiększyć efektywność zespołu, a do tego osiągnąć optymalną ochronę przed zagrożeniami cybernetycznymi.

Transformacja procesów biznesowych

Ocena aplikacji biznesowych to nieocenione wsparcie w zakresie przekształcania procesów biznesowych. Polega na analizie obecnych możliwości operacyjnych oraz potencjału dostosowania posiadanych narzędzi do konkretnych strategii biznesowych. Dzięki temu można świadomie podejmować kluczowe decyzje i zarządzać całą organizacją.

Do kogo skierowany jest program Microsoft Solution Assessments?

Z możliwości programu Microsoft Solution Assessments mogą skorzystać rozmaite firmy i organizacje korzystające lub chcące zacząć korzystać z usług chmurowych Azure. Warto zainteresować się tą opcją, szczególnie wtedy, gdy chce się:

 • zaplanować migrację do chmury – aby stworzyć skuteczną strategię biznesową przejścia na nową technologię, trzeba dogłębnie zrozumieć dostępne możliwości w zakresie poprawy wydajności, redukcji kosztów i optymalizacji inwestycji. Solution Assessments wykorzystuje najnowocześniejsze narzędzia do przeglądu aktualnej sytuacji, analizuje zasoby danych i dostarcza użyteczne, popartych danymi zalecenia;
 • zadbać o bezpieczeństwo w organizacji – cyberbezpieczeństwo jest niezwykle ważnym zagadnieniem dla dyrektorów technicznych, informatyków i liderów biznesowych w każdej branży. Zagrożenia cyfrowe stale ewoluują, dlatego konieczne jest elastyczne podejście do tematu i sprawdzone plany zarządzania kryzysowego. Skutki cyberhakingu mogą być katastrofalne nie tylko pod względem strat finansowych, ale też wizerunkowych – potrafią znacznie nadszarpnąć zaufanie klientów oraz partnerów biznesowych;
 • zweryfikować wewnętrzne inwestycje biznesowe – oceny i analizy wykonywane w ramach Microsoft Solution Assessments opierają się na danych zbieranych w czasie rzeczywistym, przez co pozwalają świadomiej podejść do TCO (całkowity koszt posiadania) oraz oszczędności.

Najwięcej korzyści z udziału w programie Microsoft Solution Asystent osiągną klienci, którzy np.:

 • chcą przejść na Azure, ale nie wiedzą, od czego zacząć,
 • chcą rozpocząć migrację swojej infrastruktury i baz danych,
 • posiadają licencje Win/SQL Server EOS z SA,
 • obsługują duże środowiska pracy (duzi klienci RDS, Citrix lub Horizon),
 • muszą szybko zrezygnować z dotychczasowego centrum danych i zmniejszyć nakłady na modernizację,
 • chcą uniknąć kosztów ESU,
 • nie mogą przejść na natywne maszyny wirtualne Azure ze względu na problemy z kompatybilnością.

Jakie korzyści niesie udział w programie Microsoft Solution Assessments?

Zespół ekspertów Microsoft i akredytowanych partnerów przeprowadza dokładne, spersonalizowane analizy oraz przygotowuje profesjonalne oceny, które przedstawia w przystępnych raportach. W ten sposób zdobywa się cenne informacje biznesowe oraz gotowe rozwiązania, które pozwalają szybciej, taniej i w najbardziej wydajny sposób osiągnąć konkretne cele. Dzięki temu klienci mogą śmielej stawiać czoła wyzwaniom, odkrywać pełny potencjał technologii chmurowej oraz rozwijać swoją działalność, dostosowując ją do aktualnych wymogów rynku.

Główne korzyści płynące z udziału w programie:

 • modernizacja posiadanej infrastruktury IT oraz optymalizacja kosztów jej utrzymania,
 • kompleksowy plan migracji do chmury,
 • zwiększenie świadomości w zakresie cyberbezpieczeństwa i wdrożenie dodatkowej ochrony,
 • lepsza organizacja pracy i zwiększona produktywność,
 • nowe możliwości rozwoju biznesu,
 • wnikliwe raporty ekspertów, dostarczające cenne wnioski i konkretne rekomendacje.

Etapy realizacji programu Microsoft Solution Assessments

Założenia programu Microsoft Solution Assessments realizowane są w czterech etapach:

 1. Wprowadzenie – wstępne rozpoznanie, a następnie ustalenie celów oraz zakresu i planu pracy.
 2. Ocena środowiska – weryfikacja infrastruktury przy pomocy zaawansowanych narzędzi.
 3. Analiza danych – zestawienie wyników dostarczonych przez narzędzia i przygotowanie wniosków.
 4. Raportowanie – dostarczenie raportu z omówionymi wnioskami oraz rekomendacjami.

 

Cloudmizer

 

Dofinansowanie do programu Microsoft Solution Assessments

Polskie przedsiębiorstwa, instytucje oraz inne organizacje w coraz większym stopniu interesują się technologią chmurową. Nie wszyscy zdają sobie jednak sprawę z tego, że przysługują im różnorodne pakiety wsparcia, nierzadko obejmujące dodatkowo wsparcie w wysokości od kilkuset do kilkuset tysięcy dolarów. Współpraca ze specjalistami pozwala znaleźć i wybrać najciekawsze propozycje, ocenić szanse na zdobycie dofinansowania oraz odpowiednio przygotować zgłoszenie.

Doświadczony zespół Cloud Partners bezpłatnie przeprowadza analizę planu biznesowego celem oceny możliwości zakwalifikowania do wybranego programu Microsoft. Po wypełnieniu krótkiego formularza można umówić się na konsultację z ekspertem, który wskaże korzystne opcje oraz oszacuje, co da się uzyskać w ramach danego programu. W kolejnym etapie proponujemy współpracę, która pozwoli najlepiej przygotować się do rejestracji – z naszą pomocą zwiększasz swoje szanse na powodzenie.

Sprawdź, czy Twoja firma kwalifikuje się do programu Microsoft Solution Assessments! Wypełnij formularz dostępny na stronie: Dofinansowanie Azure.

Migracja do chmury - usługi, strategia i sprawdzone metody

 

Partnerzy publikacji:

Microsoft Azure        Microsoft Azure

 

Similar posts

NASTĘPNY KROK?

Optymalna kosztowo chmura dla biznesu to nasza specjalność. Doradzamy, migrujemy, szkolimy i analizujemy. Poznaj zakres naszych usług.

ZOBACZ WIĘCEJ